Finansowanie pomostowe

PiS nie uznaje TS UE

„Znieważyła, nazywając dublerem”. Sędzia ma dyscyplinarkę za powołanie się na wyrok Trybunału w Strasburgu

Łukasz Woźnicki 15 października 2021 | 16:17 Sędzia Olimpia Barańska - Małuszek z Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego w Gorzowie 1 ZDJĘCIE

Sędzia Olimpia Barańska – Małuszek z Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego w Gorzowie (DANIEL ADAMSKI) Sędzia z Gorzowa powołała się na wyrok Trybunału w Strasburgu i pominęła decyzję TK wydaną z udziałem tzw. dublera. Powołany przez Zbigniewa Ziobrę rzecznik dyscyplinarny uważa, że sędzia mogła popełnić dwa przestępstwa i przedstawił jej zarzuty dyscyplinarne.

„Zakwestionowała legalność wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego Mariusza Muszyńskiego oraz znieważyła go określeniem >>dubler<<” – czytamy w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów sędzi Olimpii Barańskiej-Małuszek.

Postanowienie wydał Przemysław Radzik, jeden z trzech rzeczników dyscyplinarnych sędziów w kraju powołanych przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Radzik od 2018 r. ściga sędziów protestujących przeciw ograniczaniu niezależności sądownictwa przez PiS. Barańska-Małuszek, działająca w stowarzyszeniu Iustitia, jest jedną z nich.

Ujawnionym dziś postanowieniem z 5 października Radzik zarzucił Barańskiej-Małuszek, że uchybiła godności urzędu oraz „zakwestionowała umocowanie konstytucyjnego organu państwa”. Za to drugie przewinienie grozi usunięcie z zawodu albo przeniesienie do innego sądu.

Sędzia ma dyscyplinarkę za wydane przez siebie orzeczenie. W podobnej sytuacji znalazło się wcześniej wielu innych sędziów orzekających nie po myśli PiS.

Skład z dublerem jest wadliwy 

Barańska-Małuszek orzeka w gorzowskim sądzie rejonowym. W maju rozstrzygnęła tam sprawę odszkodowania za szkody poczynione przez dziką zwierzynę. Dla sprawy kluczowe znaczenie miał wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2019 r. w sprawie konstytucyjności przepisów prawa łowieckiego. Wyrok ten zapadł z udziałem Mariusza Muszyńskiego – jednego z tzw. dublerów wybranych przez PiS na prawidłowo obsadzone miejsca sędziów.  https://f9b59ed6570b9e7c0b0b95a009937510.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

„Sąd nie może oprzeć orzeczenia na wyroku TK, jeżeli w jego składzie zasiadał tzw. dubler. Taki skład nie gwarantuje obywatelom prawa do sprawiedliwego procesu” – uznał gorzowski sąd w nieprawomocnym orzeczeniu. Ostatecznie pominął wyrok TK i sam zbadał konstytucyjność jednego z przepisów (sądy mogą to robić na użytek konkretnej sprawy).

Siedziba TSUE

Gorzowski sąd jako pierwszy w kraju powołał się przy tym na wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z maja. ETPC badał inne orzeczenie wydane z udziałem Muszyńskiego. I orzekł, że taki skład TK nie był sądem zgodnym z prawem, co prowadziło do naruszenia prawa do sądu gwarantowanego przez europejską konwencję praw człowieka. 

„Naruszenia procedury wyboru sędziów były na tyle poważne, że podważały legalność tego procesu” – orzekł Trybunał w Strasburgu o wyborze dublera do TK. 

ETPC rozstrzyga skargi na naruszenia konwencji ratyfikowanej przez Polskę. Jego wyroki są wiążące. Za odwołanie się do takiego orzeczenia Barańska-Małuszek ma jednak problemy. 

Dwa rzekome przestępstwa 

„Powołując się na wyrok ETPC, zakwestionowała legalność wyboru sędziego TK”, „odwołując się do wyroku ETPC, wyartykułowała stanowisko, że skład TK >>był wadliwy, nieprawidłowy i nie można było go uznać za sąd ustanowiony zgodnie z ustawą<<” – uzasadnił zarzuty Radzik. 

Zdaniem rzecznika gorzowska sędzia naruszyła art. 190 konstytucji, który mówi, że wyroki TK są ostateczne. Według wielu prawników rozstrzygnięcia TK wydane w nieprawidłowych składach nie są wyrokami. „Nie można mu przypisać atrybutu wyroku TK” – pisał niedawno o tego typu orzeczeniu Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Według rzecznika Barańska-Małuszek – oceniając umocowanie TK – przekroczyła kompetencje, co wyczerpało znamiona tzw. przestępstwa urzędniczego. Za przekroczenie uprawnień art. 231 kk przewiduje karę do trzech lat więzienia.

Dodatkowo sędzia miała poświadczyć nieprawdę – to przestępstwo z art. 271 kk jest karane nawet pięcioma latami więzienia. Radzik kwestionuje, że orzeczenie gorzowskiego sądu zapadło 24 maja, chociaż taka data znajduje się w sentencji orzeczenia. Jego zdaniem orzeczenie zapadło w kwietniu, czyli przed wyrokiem ETPC, więc Barańska-Małuszek nie mogła się na ten wyrok powoływać.

„Działa na szkodę interesu publicznego w postaci prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości” – podsumował rzecznik Ziobry.

Źródło:wyborcza/pl

Sprawdź także

Dzień otwarty Notariatu

Dzień Otwarty Notariatu to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana przez Krajową Radę Notarialną oraz …