PiSIzba SN narusza prawo UE

Opinia rzecznika generalnego TSUE w sprawach pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego
27 czerwca 2019 r.

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przedstawił dziś opinię w sprawie z pytań prejudycjalnych przedstawionych przez Sąd Najwyższy dotyczących niezależności władzy sądowniczej.

W ocenie rzecznika generalnego Evgeniego Tancheva Izba Dyscyplinarna polskiego Sądu Najwyższego nie spełnia wymogów niezawisłości sędziowskiej w rozumieniu prawa Unii w świetle roli, jaką organy ustawodawcze odgrywają przy wyborze 15 sędziów będących członkami Krajowej Rady Sądownictwa (KRS), oraz roli, jaką ten organ odgrywa przy przeprowadzaniu naboru sędziów, którzy mogą zostać powołani przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Izby Dyscyplinarnej.
Opinia została przedstawiona w sprawach połączonych C-585/18, C-624/18 i C-625/18 z pytań prejudycjalnych przedstawionych przez Sąd Najwyższy w 2018 r.

Na stronie SN są dostępne: Opinia rzecznika generalnego TSUE z dnia 27 czerwca 2019 r.

Komunikat Prasowy TSUE po przedstawieniu opinii rzecznika generalnego

Pytania prejudycjalne przedstawione przez Sąd Najwyższy:

Postanowienie SN z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie III PO 7/18 (C-585/18)

Postanowienie SN z dnia 19 września 2018 r. w sprawie III PO 8/18 (C-624/18)

Postanowienie SN z dnia 19 września 2018 r. w sprawie III PO 9/18 (C-625/18)

Komunikat Prezesa Izby Dyscyplinarnej w związku z opinią rzecznika generalnego TSUE
27 czerwca 2019 r.

Publikujemy komunikat Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej wydany w związku z przedstawieniem w dniu dzisiejszym opinii rzecznika generalnego Evgeniego Tancheva w sprawach połączonych C-585/18, C-624/18 i C-625/18.

W komunikacie Izba Dyscyplinarna wskazuje, że opinia rzecznika generalnego nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości UE i ma jedynie charakter doradczy. Do komunikatu dołączono Uchwałę nr 6 Zgromadzenia Sędziów Izby Dyscyplinarnej z dnia 13 maja 2019 r., w której zawarte zostało stanowisko Izby Dyscyplinarnej w przedmiocie postępowania przed TSUE w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18.

Komunikat Prezesa SN kierującego pracami Izby Dyscyplinarnej z dnia 27 czerwca 2019 r. znajduje się także na stronie SN.

Sprawdź także

A.Nawalny zamordowany

Ciało Aleksieja Nawalnego znajduje się jednak w kostnicy szpitala klinicznego w mieście Salechard. Są na …