Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / PisRzecznicy są nieomylni

PisRzecznicy są nieomylni

Przewodniczący KRS odpowiada na list Zarządu SSP „Iustitia” w sprawie sędzi Doroty Zabłudowskiej:
Odpowiadając na pismo z 7 września 2019 r., zawierające prośbę o uściślenie przedmiotu odpowiedzi wystosowanej do Państwa pismem z 20 września 2019 r. uprzejmie wyjaśniam, że na skutek wystosowanego przez Państwa zawiadomienia z 6 czerwca 2019 r. dotyczącego upublicznienia przez sędziego Piotra Schaba informacji odnośnie przyjęcia przez sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku gratyfikacji finansowej od osoby będącej oskarżoną w postępowaniu toczącym się przed tym Sądem, pismo zostało uznane za skargę na działalność Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sadów Powszechnych i przedstawione do rozpatrzenia przez Komisję do Spraw Odpowiedzialności Dyscyplinarnej Sędziów i Asesorów Sądowych.

Komisja rozpatrzyła pismo podczas posiedzenia Rady w dniach 23-26 lipca 2019 r. oraz 29-30 sierpnia 2019 r. i uznała, że skarga na działalność Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sadów Powszechnych nie jest. zasadna. Pismo z 20 września 2019 r. wystosowane do Państwa zawiera informację o sposobie
i załatwienia powyżej opisanej sprawy.
Wiceprzewoniczący Krajowej Rady Sądownictwa

Wiesław Johann

PRZEWODNICZĄCY Warszawa, 03 2019 r. KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA WP-OS 10-0695/19/001/D
Zarząd SSP „Iustitia” ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa
Odpowiadając na pismo z 6 czerwca 2019 r., i zgodnie ze stanowiskiem Komisji do spraw Odpowiedzialności Dyscyplinarnej Sędziów i Asesorów Sądowych Krajowej Rady Sądownictwa, uprzejmie informuję, że skarga została uznana za niezasadną.

O co chodzi?

„Uchybienie godności urzędu poprzez przyjęcie od Prezydenta Gdańska Gdańskiej Nagrody Równości” – takiego przewinienia miała się dopuścić sędzia Dorota Zabłudowska. Rzecznik dyscyplinarny żąda od niej wyjaśnień” – czytamy na portalu Stowarzyszenia Sędziów „Iustitia”. Powołując się na doniesienia portalu OKO.press, zrzeszająca polskich sędziów organizacja odniosła się w ten sposób do sytuacji Doroty Zabłudowskiej – sędzi Sądu Rejonowego Gdańsk Południe i wiceprezes gdańskiego oddziału „Iustitii”.

  • Dzisiejszy dzień dla mnie, jako sędziego polskiego, jako sędziego europejskiego, jest smutny. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał dzisiaj orzeczenie, w którym tak naprawdę powiedział, że inne sądy UE mogą wątpić w to, czy polskie sądy są jeszcze europejskie – mówiła do demonstrantów w trakcie lipcowych protestów w Gdańsku organizowanych przez Komitet Obrony Demokracji sędzia Dorota Zabłudowska. Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ.

Niespełna pół roku później sędzia została wyróżniona Gdańską Nagrodę Równości, którą wręczył jej nieżyjący dziś prezydent miasta, Paweł Adamowicz.

  • Sędzia Dorota Zabłudowska jest merytorycznym głosem i twarzą protestów, narażając interes osobisty i zawodowy – cytował uzasadnienie wyróżnienia przyznanego przez Kapitułę Nagrody portal prowadzony przez gdański magistrat, który relacjonował również, że kobieta „została wyróżniona za sprzeciwianie się niekorzystnym dla praworządności zmianom w ustawach o Sądzie Najwyższym, Krajowym Rejestrze Sądowym i sądach powszechnych”.

Sprawdź także

Dzień otwarty Notariatu

Dzień Otwarty Notariatu to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana przez Krajową Radę Notarialną oraz …