Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Po egzaminie na syndyka

Po egzaminie na syndyka

W dniu 7 grudnia 2015 r. odbył się ostatni ? z trzech wyznaczonych na rok 2015 ? egzaminów dla osób ubiegających się o
licencję syndyka. Egzamin ten był dwudziestym trzecim od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. z 2014 r. poz. 776). Do pierwszej (testowej) części egzaminu przystąpiło 112 osób, zaś do części drugiej (opracowanie zadania problemowego) 111 osób. Ogłoszenie wyników egzaminu nastąpiło w dniu 9 grudnia 2015 r. Wynik pozytywny z egzaminu uzyskało 67 osób, tj. około 60 % przystępujących do niego. Spośród zdających pozytywny wynik z testu uzyskało76 osób, zaś 90 osób uzyskało pozytywny wynik z zadania problemowego. Uwzględniając wyniki egzaminu przeprowadzonego w dniu 7 grudnia 2015 r., dotychczas egzamin ten zdało 1098 osób, z których 948 uzyskało następnie licencję syndyka.

Sprawdź także

Zjazd „Iustitii”

Prawo nie rodzi się z bezprawia. Oczekujemy rozliczenia zła, które zostało wyrządzone – uchwała XXX …