Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Po zatrzymaniach w krakowskim SA

Po zatrzymaniach w krakowskim SA

W związku z informacjami o zatrzymaniu przez Centralne Biuro Antykorupcyjne Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie i Dyrektora Centrum Zakupów Wspólnych, chciałbym podkreślić, że Krajowa Rada Sądownictwa wielokrotnie przedstawiała w swoich stanowiskach i wniosku do Trybunału Konstytucyjnego negatywną opinię dotyczącą poszerzania kompetencjiministra sprawiedliwości w stosunku do dyrektorów sądów. Niestety przyjęty w Prawie o ustroju sądów powszechnych art.177 §4 mówi, że ?dyrektor sądu apelacyjnego podlega bezpośrednio ministrowi sprawiedliwości?. W ten sposób prezes sądu został pozbawiony kompetencji kontrolnych w stosunku do dyrektora.
Tymczasem urzędujący w Warszawie minister sprawiedliwości nie jest w stanie sprawować faktycznej kontroli nad dyrektorami sądów, które są oddalone o setki kilometrów. Krajowa Rada Sądownictwa sprzeciwiała się także uruchomieniu Centrum Zakupów Wspólnych w takiej postaci jak to zostało zrobione, a potem kilkakrotnie informowała o niewłaściwym działaniu Centrum. Z przykrością należy stwierdzić, że ostatnie wydarzenia ujawniają możliwe patologie, przed którymi ostrzegaliśmy.
Apelujemy o szybkie i dokładne zbadanie sprawy, wyjaśnienie podejrzeń korupcyjnych i ukaranie winnych. Potrzebne są też zmiany legislacyjne, które zapobiegną podobnym wydarzeniom, zlikwidują dwuwładzą w sądach i będą zgodne z postulatami Rady, by ograniczać, a nie zwiększać nadzór administracyjny ministra sprawiedliwości nad sądami i ich dyrektorami. W załączeniu linki do dokumentów przyjętych przez Krajową Radę Sądownictwa dotyczących pozycji dyrektora sądów oraz Centrum Zakupów Wspólnych.
Sędzia Waldemar Żurek Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Sądownictwa

Sprawdź także

Blokada kont bankowych

Sprawa prokuratorskiej blokady środków na koncie bankowym. Wystąpienie RPO do MS Przepisy dotyczące blokady przez …