Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Pobicie w więziennym ambulatorium

Pobicie w więziennym ambulatorium

HFPC otrzymała odpowiedź od dyrektora okręgowego Służby Więziennej w sprawie pobicia osadzonego przez funkcjonariusza SW w jednej z placówek penitencjarnych. Wynika z niej, że do prokuratury skierowane zostało zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, a wobec strażnika, który miał dopuścić się pobicia, wszczęto postępowaniedyscyplinarne.
POBICIE W AMBULATORIUM
Przypomnijmy, do HFPC zgłosili się anonimowi funkcjonariusze Służby Więziennej, którzy poinformowali o pobiciu osadzonego przez pracownika Służby Więziennej na terenie ambulatorium jednostki penitencjarnej. Dowodem zdarzenia było załączone nagranie z monitoringu, na którym widać, jak strażnik uderza pięścią leżącego na kozetce więźnia. Dyrektor jednostki oraz szef działu ochrony, po zapoznaniu się z nagraniem, mieli zbagatelizować sytuację.
INTERWENCJA HFPC
3 sierpnia 2017 r. Fundacja wystąpiła z interwencją do dyrektora okręgowego Służby Więziennej. HFPC odwołała się w niej w szczególności do art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który zakazuje tortur oraz innych form maltretowania w sposób absolutny, niezależnie od okoliczności i zachowania pokrzywdzonego. Wskazano także na obowiązek wykonywania kary w sposób humanitarny i z poszanowaniem godności ludzkiej.
ODPOWIEDŹ DYREKTORA OKRĘGOWEGO SW
29 sierpnia 2017 r. Fundacja otrzymała odpowiedź, z której wynika, że na polecenie dyrektora okręgowego Służby Więziennej w sprawie ponownie przeprowadzono czynności wyjaśniające. W ich trakcie funkcjonariusze SW, którzy brali udział w zdarzeniu, potwierdzili, że podczas stosowania środków przymusu wobec osadzonego został on uderzony. W efekcie przeprowadzonych czynności wyjaśniających dyrektor jednostki złożył 24 lipca 2017 r. zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez wskazanego strażnika, a także wszczął postępowanie dyscyplinarne względem niego. ?Cieszy nas, że o sprawie zostały poinformowane organy ścigania, choć powinno to mieć miejsce już wcześniej, po przeprowadzeniu przez dyrektora pierwszego postępowania wyjaśniającego? ? komentuje dr Piotr Kładoczny, sekretarz zarządu HFPC. Piotr Kubaszewski, koordynator Programu Interwencji Prawnej, podkreśla z kolei ciążący na władzach państwa obowiązek wyjaśnienia każdego przypadku złego traktowania. ?Z art. 3 EKPC, poza zakazem tortur, płynie również obowiązek formalny, który polega na przeprowadzeniu rzetelnego dochodzenia oraz pociągnięciu ewentualnych sprawców do odpowiedzialności karnej? ? wyjaśnia. Więcej o sprawie oraz naszej interwencji można dowiedzieć się na stronie HFPC.

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …