Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Podsumowanie egzaminu komorniczego

Podsumowanie egzaminu komorniczego

W dniach 1 i 2 kwietnia 2014 r. został przeprowadzony egzamin komorniczy. W trakcie egzaminu zdający opracowywali dwa zadania pisemne dotyczące czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komorników. Egzamin trwał po 6 godzin każdego dnia. Egzamin przeprowadziło 7 komisji egzaminacyjnych z siedzibą w Gdańsku, Łodzi, Poznaniu,
Katowicach, Krakowie, Warszawie i we Wrocławiu. W skład każdej z komisji egzaminacyjnych weszło 7 osób ? 4 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości, 2 przedstawicieli samorządu zawodowego komorników i jeden pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny.
Frekwencja na egzaminie była bardzo wysoka. Według nieoficjalnych danych uzyskanych z poszczególnych rad izb komorniczych (oficjalne dane będą znane po przesłaniu protokołów i odpisów uchwał), do egzaminu przystąpiło 624 zdających, a zatem 99% spośród 629 osób, które złożyły wnioski o dopuszczenie do egzaminu.
Na podstawie informacji uzyskanych od przewodniczących poszczególnych komisji egzaminacyjnych ustalono, że egzamin przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami. Materiały egzaminacyjne zostały wydrukowane i dostarczone przy zachowaniu zasad poufności. Podczas egzaminu zdający mieli możliwość korzystania z przyniesionych przez siebie aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa. Dodatkowo, komisje egzaminacyjne zapewniły dostęp do stanowisk komputerowych, zawierających systemy informacji prawnych. Ogłoszenie wyników egzaminu przez komisje egzaminacyjne spodziewane jest w ciągu miesiąca.

Sprawdź także

Na garnuszku rodziców

Przyszli sędziowie na dzień dobry dostają mniej niż pensja minimalna i zakaz innej pracy. Nie …