Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Podsumowanie Tygodnia Pomocy Ofiarom

Podsumowanie Tygodnia Pomocy Ofiarom

Wzorem ubiegłych lat także w tym roku, w dniach 20-25 lutego 2012 r Ministerstwo Sprawiedliwości organizowało Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. W organizację obchodów aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, adwpokaci, radcy i komoprnicy.
Działające w poszczególnych województwach Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przekazały informację dotyczącą podjętych przez nie, w ramach obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw. I tak, jak zauważa resort, w Poznańskiem dyżury pełnione były w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Gnieźnie (Osiedle Orła Białego 20). W ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zostało łącznie udzielonych 194 porad psychologicznych i prawnych. Zakres porad prawnych obejmował m.in. przestępstwa gospodarcze, konflikty sąsiedzkie oraz konflikty rodzinne, jak również błędy w sztuce lekarskiej.
Szkoda,że do Ministerstwa Sprawiedliwości nie dotarły informacje o setkach rozmów i porad, których udzielali w ramach dyżurów prokuratorzy w siedzibach prokuratur oraz adwokaci, którzy także gremialnie przyłączyli się do akcji pomagając ofiarom przestępstwa. W Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw włączyło się również Koło Nauk Penalnych ?Iure et facto? działające przy Zakładzie Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu organizując bardzo ciekawe wykłady i prelekcje.
Kolejne obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw były dobrą okazją dla pokrzywdzonych do uzyskania w krótkim czasie kompleksowej pomocy. Dobrym rozwiązaniem okazało się włączenie w obchody przedstawicieli różnych zawodów, z którymi mają do czynienia pokrzywdzeni, w związku z popełnieniem na ich szkodę przestępstwa. Zgłaszane przez ofiary przestępstw problemy i pytania pozwolą na takie ukierunkowanie działań podejmowanych na ich rzecz przez Ministerstwo Sprawiedliwości, by pomoc była bardziej dostępna, kompletna i skuteczna.

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …