Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Podwaliny Prokuratury Europejskiej

Podwaliny Prokuratury Europejskiej

10 lat Eurojustu – to temat konferencji jaka miała miejsce w dniach 19-20 kwietnia 2012 r. w Warszawie, w której uczestniczył prokurator generalny Andrzej Seremet. Wśród polskich prokuratorów coraz powszechniejsza jest świadomość korzyści wypływających ze współpracy z Eurojustem, jako organem pomocnym w koordynacji śledztw. – Śledztw dotyczących dwóch lub więcej państw Unii Europejskiej, chociaż korzyści z tej współpracy nie są jeszcze w pełni wykorzystane – ocenił prokurator generalny Andrzej Seremet. Jak dodał – W związku z zapisami Traktatu Lizbońskiego coraz poważniej rozważa się, żeby Eurojust stał się w przyszłości podstawą tworzenia prokuratury europejskiej.
Prezydent Eurojust Michele Coninsx podkreśliła, że zadaniem Eurojustu jest m.in. rozstrzyganie sporów pomiędzy prokuraturami poszczególnych krajów Unii Europejskiej w postępowaniach o zasięgu międzynarodowym, wspomaganie stosowania Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) oraz tworzenie i finansowanie działań wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych.
Prokurator Mariusz Skowroński, który jest polskim przedstawicielem w Eurojust powiedział z kolei, że z polskich sądów i prokuratur wpływa do Eurojust rocznie ponad 200 spraw, a kilka lat temu było ich zaledwie kilkanaście. Jak zaznaczył znaczna część spraw dotyczy ENA.
W trakcie konferencji dyskutowano m.in. o podnoszeniu skuteczności realizacji europejskiej współpracy sądowej i prokuratorskiej w sprawach karnych, współpracy Eurojust z państwami trzecimi i wynikającymi stąd korzyściami dla wymiarów sprawiedliwości i organów ścigania państw członkowskich, ze szczególnym uwzględnieniem państw regionu wschodnioeuropejskiego i południowoamerykańskiego oraz o roli, możliwości i przesłankach powoływania wspólnych zespołów śledczych w sprawach trans-granicznych w szczególności dot. śledztw narkotykowych.
Eurojust utworzony został w 2002 r., a jego zadaniem jest wspieranie i wzmacnianie współpracy i koordynacji działań krajowych organów wymiaru sprawiedliwości w walce z przestępczością transgraniczną dotykającą kraje Unii Europejskiej. Każdy z 27 Krajów Członkowskich deleguje do Eurojust Przedstawiciela Krajowego. Eurojust prowadzi około 1400 postępowań rocznie.

Sprawdź także

Giną ostatnie słonie

Jestem zrozpaczony. Kanadyjski koncern naftowy ReconAfrica pustoszy mój dom – sanktuarium afrykańskiej przyrody w delcie …