Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe

Pogarda dla prawa i sędziów

O Pawle Juszczyszynie i praworządności w Polsce pisze David M. Sassoli do José Igreja Matosa (ang.)
David M. Sassoli, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w liście datowanym na 14 maja 2020 r. do José Igreji Matosa, przewodniczącego Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów, nawiązując do sprawy sędziego Pawła Juszczyszyna i do łamania przez władze Polski zasad praworządności pisze, że zaniechanie przez Radę Europejską skutecznego stosowania art. 7 TUE może zagrozić integralności europejskiej i wiarygodności Unii jako całości.
Tekst wystąpienia za stronie monitorkonstytucyjny.ue

Sprawdź także

Zaraza i przepustki z z.k.

Co z przepustkami więźniów w czasie epidemii. Rzecznik pyta Służbę Więzienną W związku z pandemią …