Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Pogoda dla polskich filmów

Pogoda dla polskich filmów

Finasowanie przez Polski Instytut Sztuki Filmowej przedsięwzięć w obszarze kinematografii, było w ocenie NIK prawidłowe. Wprowadzony przez PISF system wyboru dofinansowywanych przedsięwzięć, zgodny z ustawą o kinematografii i aktami wykonawczymi, był transparentny. Ogólna ocena kontrolowanej działalności Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działający od 10 lat system finansowania polskiej kinematografii ? rozszerz ono źródła jego finansowania, znacznie ograniczono bezpośrednie finansowanie produkcji filmowej przez państwo oraz skupiono w jednej instytucji ? Polskim Instytucie Sztuki Filmowej ? rozproszoną przed 2005 r.
Pobudzenie polskiego przemysłu filmowego w tym okresie jednoznacznie potwierdza wzrost liczby premier polskich filmów oraz frekwencji na polskich filmach Na dofinansowanie kinematografii w latach 2006 – 2014 ( I półrocze) Instytut przeznaczył 1,2 mld zł, w wyniku czego m.in. powstało ponad 270 premierowych filmów fabularnych. Dofinansowane filmy fabularne były prezentowane na akredytowanych przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Producentów Filmowych 12 międzynarodowych festiwalach filmowych, na których spośród 137 produkcji 38 filmów zostało nagrodzonych , trzy ? wyróżnione, a sześć otrzymało zarówno nagrody, jak i wyróżnienia; ponadto 16 filmów było nominowanych do prestiżowych nagród pozafestiwalowych, z czego dziewięć otrzymało nagrody.
Cały raport poswięcony produkcji polskjich filmów i ich dofinansowania na stronie NIK.

Sprawdź także

Docenią ławników

Spotkanie kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości z przedstawicielami Stowarzyszenia Ławników Polskich – Funkcja ławników w systemie wymiaru …