Najnowsze informacje

Polacy ufają NIK


Prawie 50 procent respondentów CBOS ocenia pracę Najwyższej Izby Kontroli zdecydowanie dobrze. NIK cieszy się zaufaniem szerokich grup społecznych – są wśród nich zarówno kierownicy i specjaliści z wyższym wykształceniem, jak i emeryci i rolnicy. Izba ma coraz lepszą opinię wśród osób przez nią kontrolowanych – jej pracę postrzega jednoznacznie pozytywnie 52 proc. pracowników instytucji państwowych i publicznych.

W przeprowadzonych przez CBOS Ocenach działalności instytucji publicznych NIK uzyskała jedną z najlepszych opinii. Ostatnie notowania Najwyższej Izby Kontroli pozostają na względnie stabilnym poziomie, choć od 2014 roku wykazują wyraźną tendencję zwyżkową (w porównaniu z 2013 rokiem pozytywne oceny NIK wzrosły do dzisiaj aż o kilkanaście punktów procentowych).

Zdecydowanie najlepiej pracę NIK oceniają osoby dojrzałe (między 45. a 55. rokiem życia) oraz te, które posiadają wyższe wykształcenie – odpowiednio 53 i 52 procent respondentów z tych grup wypowiadało się o działalności Izby entuzjastycznie. NIK zbiera też wyraźnie lepsze oceny w dużych miastach, choć jednoczenie grupą zawodową, która szczególnie ceni Izbę, są rolnicy. Z badania CBOS wynika, że NIK cieszy się zaufaniem szerokich grup społecznych – od menedżerów do osób bezrobotnych (po 51 procent). – To efekt tego, że NIK wchodzi w nowe obszary kontroli, istotne z punktu widzenia obywateli. Mowa chociażby o suplementach diety, dopalaczach, czy badaniach genetycznych. Izba coraz częściej zajmuje się też tematami zagrożeń cywilizacyjnych. Jednym z nich jest bez wątpienia smog – mówi Krzysztof Kwiatkowski. Prezes NIK dodaje, że Izba stara się podnosić poczytność raportów przez docieranie do jak najszerszego grona odbiorców. – Wykorzystujemy wszelkie dostępne formaty: od transmisji live, przez filmy, klipy, galerie zdjęć, prezentacje. Nie jesteśmy głusi i ślepi na sugestie i oczekiwania adresatów naszych raportów – podsumowuje szef Izby.

Dla Najwyższej Izby Kontroli szczególnym powodem do dumy jest fakt, że została dobrze oceniona przez pracowników instytucji państwowych i publicznych (52 procent). To tam pojawiają się najczęściej inspektorzy NIK. Oznacza to, że Izba ma coraz lepszą opinię wśród osób kontrolowanych.

Warto zauważyć, że ocena Izby nie wiąże się z poglądami politycznymi. Zwolennicy lewicy i prawicy oceniają Izbę na zbliżonym, bardzo wysokim poziomie (odpowiednio 56 i 58 procent pozytywnych odpowiedzi).

Zaledwie 13 proc. respondentów ma jakiekolwiek zastrzeżenia do pracy NIK.

Sprawdź także

list otwarty sędziego

List otwarty sędziego Gąciarka do Prezesa Daniluka Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie Sz.P. Jerzy Piotr …