Finansowanie pomostowe

Polacy ufają NIK


Prawie 50 procent respondentów CBOS ocenia pracę Najwyższej Izby Kontroli zdecydowanie dobrze. NIK cieszy się zaufaniem szerokich grup społecznych – są wśród nich zarówno kierownicy i specjaliści z wyższym wykształceniem, jak i emeryci i rolnicy. Izba ma coraz lepszą opinię wśród osób przez nią kontrolowanych – jej pracę postrzega jednoznacznie pozytywnie 52 proc. pracowników instytucji państwowych i publicznych.

W przeprowadzonych przez CBOS Ocenach działalności instytucji publicznych NIK uzyskała jedną z najlepszych opinii. Ostatnie notowania Najwyższej Izby Kontroli pozostają na względnie stabilnym poziomie, choć od 2014 roku wykazują wyraźną tendencję zwyżkową (w porównaniu z 2013 rokiem pozytywne oceny NIK wzrosły do dzisiaj aż o kilkanaście punktów procentowych).

Zdecydowanie najlepiej pracę NIK oceniają osoby dojrzałe (między 45. a 55. rokiem życia) oraz te, które posiadają wyższe wykształcenie – odpowiednio 53 i 52 procent respondentów z tych grup wypowiadało się o działalności Izby entuzjastycznie. NIK zbiera też wyraźnie lepsze oceny w dużych miastach, choć jednoczenie grupą zawodową, która szczególnie ceni Izbę, są rolnicy. Z badania CBOS wynika, że NIK cieszy się zaufaniem szerokich grup społecznych – od menedżerów do osób bezrobotnych (po 51 procent). – To efekt tego, że NIK wchodzi w nowe obszary kontroli, istotne z punktu widzenia obywateli. Mowa chociażby o suplementach diety, dopalaczach, czy badaniach genetycznych. Izba coraz częściej zajmuje się też tematami zagrożeń cywilizacyjnych. Jednym z nich jest bez wątpienia smog – mówi Krzysztof Kwiatkowski. Prezes NIK dodaje, że Izba stara się podnosić poczytność raportów przez docieranie do jak najszerszego grona odbiorców. – Wykorzystujemy wszelkie dostępne formaty: od transmisji live, przez filmy, klipy, galerie zdjęć, prezentacje. Nie jesteśmy głusi i ślepi na sugestie i oczekiwania adresatów naszych raportów – podsumowuje szef Izby.

Dla Najwyższej Izby Kontroli szczególnym powodem do dumy jest fakt, że została dobrze oceniona przez pracowników instytucji państwowych i publicznych (52 procent). To tam pojawiają się najczęściej inspektorzy NIK. Oznacza to, że Izba ma coraz lepszą opinię wśród osób kontrolowanych.

Warto zauważyć, że ocena Izby nie wiąże się z poglądami politycznymi. Zwolennicy lewicy i prawicy oceniają Izbę na zbliżonym, bardzo wysokim poziomie (odpowiednio 56 i 58 procent pozytywnych odpowiedzi).

Zaledwie 13 proc. respondentów ma jakiekolwiek zastrzeżenia do pracy NIK.

Sprawdź także

Dzień otwarty Notariatu

Dzień Otwarty Notariatu to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana przez Krajową Radę Notarialną oraz …