Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Policja ma nie bić

Policja ma nie bić

Prokurator Generalny wydał wytyczne w sprawie prowadzenia przez prokuratorów postępowań o przestępstwa związane z pozbawieniem życia oraz z nieludzkim bądź poniżającym traktowaniem lub karaniem, których sprawcami są funkcjonariusze Policji lub inni funkcjonariusze publiczni. W związku z pojawiającymi się krytycznymi ocenami tych wytycznych należy podkreślić, że do ich wydania skłonił Prokuratora Generalnego wynik analizy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC). ETPC w swoich orzeczeniach stwierdzał naruszenie przez Polskę art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC) w związku z nadużywaniem siły fizycznej przez funkcjonariuszy Policji wobec osób zatrzymanych. Krytycznie o postępowaniach przygotowawczych w Polsce w aspekcie nadużywania siły fizycznej wobec osób zatrzymanych wypowiedał się także Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) Problem ten, był również przedmiotem analizy Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, którego zadaniem jest m.in. monitorowanie wykonywania wyroków Trybunału wobec Polski. Wytyczne Prokuratora Generalnego były odpowiedzią na orzeczenia i stanowiska wspomnianych instytucji i mają na celu usunięcie lub znaczące ograniczenie występujących nieprawidłowości, w tym przypadku naruszeń art. 3 EKPC.
Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej

Sprawdź także

Święto Sędziów i Sądów

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości – święto obchodzone w Europie corocznie 23 maja. Ma upamiętniać rocznicę śmierci …