Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Policjanci a geje i lesbijki

Policjanci a geje i lesbijki

Profesor Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich zwróciła się do gen. Andrzeja Matejuka, komendatna głównego policji o uczulenie policjantów na stosowne zachowanie wobec osób z grupy LGBT.

W sierpniu odbyło się spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich z reprezentantami organizacji pozarządowych zrzeszających osoby LGBT( lesbijki, geje, biseksualisci i tranwestyci). Miało ono na celu zainaugurowanie stałej współpracy RPO ze środowiskami LGBT.
Jednym z tematów, który został podjęty w trakcie spotkania była kwestia ochrony praw osób transseksualnych w Polsce. Problemy podniesione podczas dyskusji zainspirowały panią rzecznik do przeprowadzenia szerszej analizy tego zagadnienia. W połowie 2009 roku w korespondencji pomiędzy Rzecznikiem Praw Obywatelskich a Komendantem Głównym Policji został poruszony problem standardów zachowania funkcjonariuszy polskiej Policji wobec osób transpłciowych. Komendant przedstawił RPO działania, jakie podjęła Komenda Główna Policji dla zapobieżenia występowaniu sytuacji, w których prawa osób transseksualnych mogłyby zostać naruszone. Zaliczały się do nich między innymi podjęte przy udziale Kampanii Przeciw Homofobii, w ramach programu ?Safe and out”, działania zmierzające do wypracowania wytycznych dotyczących zasad postępowania Policji w stosunku do osób LGBT przy uwzględnieniu charakterystycznych dla nich problemów.
Prof. I.Lipowicz zwróciła się do szefa policji z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji dotyczącej efektów tych prac, a także o przesłanie tekstu opracowanych wytycznych. Rzecznik chce też zosta poinformowany również o szkoleniach, które zostały, bądź miały zostać przeprowadzone przez polską Policję, zarówno z inicjatywy KGP, jak i organów terenowych. W szczególności zainteresowanie RPO wzbudził realizowany w polskiej Policji program Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) OBWE w zakresie szkoleń funkcjonariuszy w zakresie rozpoznawania i skutecznego ścigania sprawców tzw. przestępstw z nienawiści. W tym aspekcie RPO będzie wdzięczna za przekazanie informacji na temat przebiegu realizacji tego programu, a w szczególności liczby przeprowadzonych szkoleń i przeszkolonych funkcjonariuszy.
Rzecznik Praw Obywatelskich podkresla, że uznaje podjęte przez KGP inicjatywy za niezwykle cenne, szczególnie w świetle zaangażowania w ochronę praw środowisk LGBT. Jestem przekonana, że systematyczne działania, mające na celu rozwijanie społecznej świadomości i tolerancji dla osób LGBT, także wśród funkcjonariuszy policji, będą miały kluczowy wpływ na podniesienie standardu ochrony ich praw.

Sprawdź także

Żaden TSUE, rządzi Radzik

Sędzia Igor Tuleya nie może wrócić do pracy, mimo wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE. Taką decyzję …