Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Polityczna ingerencja w ducha prawa

Polityczna ingerencja w ducha prawa

– Niegodziwości nie leczy się większą niegodziwością. Złej ustawy nie naprawia się gorszą ? piszą adw. prof. Maciej Gutowski i adw. prof. Piotr Kardas w Dzienniku Gazecie Prawnej. Adwokaci odnoszą się do przyjętej w ubiegłym tygodniu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Ich zdaniem właściwym rozwiązaniem byłoby złożenie wniosku do TK o zbadaniekonstytucyjności ustawy o TK z 25 czerwca 2015 r. w zakresie zezwalającym na uzupełnienie składu sędziów TK przez wybór nowych przed upływem kadencji. Autorów tekstu nie przekonuje argument, że nowo wybrani sędziowie, jako nominowani przez poprzedni parlament, nie są w stanie orzekać bezstronnie. ? Argument ten pokazuje, jak dalece politycy lekceważą konstytucję i niezawisłość sądów, traktując polityczną nominację jako równoznaczną z polityczną podległością ? piszą profesorowie.
Adwokaci tłumaczą też, że problemem jest wybór dodatkowych dwóch sędziów, przed upływem kadencji sędziów TK, zatem wykorzystywanie tego pretekstu do usunięcia legalnie wybranych sędziów jest zamachem na demokrację dokonanym z naruszeniem zasad prawa i przyzwoitości.
W tekście zacytowana jest również uchwała, jaką podjęła ORA w Poznaniu. ?Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu wyraża przekonanie, że ustawa ta stwarza zagrożenie dla trójpodziału i równoważenia się władz (art. 10 konstytucji RP), zasady niezależności władzy sądowniczej (art. 173 konstytucji RP) oraz zasady niezawisłości sędziów TK i ich podległości jedynie konstytucji (art. 195 Konstytucji RP)” napisali w uchwale poznańscy adwokaci.

Sprawdź także

Rewizje w domach ziobrystów

Na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości przeprowadzane są dziś przeszukania w różnych …