Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Polska krajem dyskryminacji

Polska krajem dyskryminacji

W dniu 24 października 2014 roku odbyło się zorganizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania VIII Seminarium Warszawskie poświęcone problematyce zakazu dyskryminacji. W ramach seminarium dyskutowano zagadnienia związane z analizą polskiego porządku prawnego

Sprawdź także

500.000 euro kary dziennie

Pół miliona euro dziennie za każdy dzień zwłoki w zastosowaniu się do decyzji Trybunału – …