Polska krajem homofobów

Almodovar, Atwood, Ash, Auster, Coetzee, Tokarczuk wzywają KE do potępienia homofobii w Polsce.

Homofobiczna agresja w Polsce wzrasta, ponieważ jest wzmacniana przez rządzącą partię. Wzywamy Komisję Europejską do natychmiastowego podjęcia kroków w obronie podstawowych europejskich wartości – równości, niedyskryminacji, szacunku dla mniejszości – które zostały w Polsce pogwałcone – pisze 76 wybitnych twórców całego świata

„Wyrażamy oburzenie represjami wymierzonymi w społeczność LGBT+ w Polsce. Solidaryzujemy się z aktywistkami, aktywistami oraz ich sojusznikami, brutalnie traktowanymi i zatrzymywanymi podczas protestów, przetrzymywanymi w areszcie i zastraszanymi. Wyrażamy głębokie zaniepokojenie o przyszłość demokracji w Polsce, kraju o godnej podziwu historii walki o wolność i oporu wobec totalitaryzmu.

Homofobiczna agresja w Polsce wzrasta, ponieważ jest wzmacniana przez rządzącą partię, która uczyniła z mniejszości seksualnych kozła ofiarnego, nie troszcząc się o bezpieczeństwo i dobrostan tych obywatelek i obywateli. Margot jest de facto ofiarą politycznych represji, aresztowaną za odmowę bycia poniżaną.

Wzywamy polski rząd, by przestał obierać sobie za cel mniejszości seksualne, by przestał wspierać organizacje propagujące homofobię, a także by pociągnął do odpowiedzialności osoby stojące za bezprawnymi i brutalnymi zatrzymaniami z 7 sierpnia 2020 roku.

Wzywamy Komisję Europejską do natychmiastowego podjęcia kroków w obronie podstawowych europejskich wartości – równości, niedyskryminacji, szacunku dla mniejszości – które zostały w Polsce pogwałcone.

Prawa osób LGBT+ są prawami człowieka i jako takie powinny być chronione” – takie są najważniejsze fragmenty wysłanego 17 sierpnia 2020 listu do Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej. Podpisało go 76 twórców z 25 krajów (w tym 13 Polek i Polaków), w tym pisarze i pisarki tej miary, co Margaret Atwood, Paul Auster, John Maxwell Coetzee, Ian McEwan, Olga Tokarczuk czy Adam Zagajewski, twórcy filmu jak Pedro Almodóvar, Mike Leigh, Paweł Pawlikowski, Jan Komasa, Aki Kaurismäki, Volker Schlöndorff, Agnieszka Holland, humaniści i intelektualiści, jak Ivan Krastev, Slavoj Žižek, Timothy Garton Ash, Judith Butler, Timothy Snyder (pełna lista podpisów i cały list – dalej).

List był inicjatywą słynnej reżyserki Agnieszki Holland, laureatki nagrody Nobla Olgi Tokarczuk oraz Agnieszki Graff, amerykanistki, publicystki, pisarki, autorki książek kluczowych dla polskiego feminizmu (m.in. „Świat bez kobiet”, 2001; „Matka feministka”, 2014). Rozmowa z Graff na archiwumosiatyńskiego pl i oko.press.pl
Autor: Piotr Pacewicz, redaktor naczelny OKO.press, jeden z założycieli „Gazety Wyborczej” i zastępca redaktora naczelnego (1995-2010), redaktor podziemnego „Tygodnika Mazowsze” (1982-1989)

Sprawdź także

Inny format SN

Prezentujemy całościowy projekt ustawy o Sądzie Najwyższym.  Pierwotnie został on przedstawiony na Kongresie Prawników Polskich …