Najnowsze informacje

Polska policja torturuje

Pobicie przez policjantów naruszeniem zakazu stosowania tortur Europejski Trybunał Praw Człowieka zbada sprawę pobicia dwóch mężczyzn przez funkcjonariuszy Policji podczas przesłuchania. Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowała skargę dotyczącą naruszenia przez Polskę zakazu tortur. Podczas przesłuchania w Komendzie PowiatowejPolicji w Lidzbarku Warmińskim K. J. oraz K. W. zostali pobici przez policjantów w celu wymuszenia wyjaśnień. Pobicie polegało na tym, że policjanci kazali im klęczeć na krześle twarzą do ściany i bili ich pałkami w bose stopy.
Ponadto K. J. wskazał, że został kilkukrotnie uderzony przez policjanta w twarz otwartą dłonią. Obaj pokrzywdzeni złożyli zawiadomienia o przestępstwie, lecz Prokuratura Rejonowa w Bartoszycach w październiku 2012 r. umorzyła śledztwo. Zgodnie z uzasadnieniem, podstawą umorzenia było niewykrycie sprawców przestępstwa.
Uzasadnienie umorzenia wskazywało jednak, że niewątpliwie doszło do pobicia. K. J. oraz K. W. złożyli do Sądu Rejonowego w Bartoszycach zażalenie na postanowienie o umorzeniu. Sąd Rejonowy uwzględnił zażalenie i nakazał prokuraturze dalsze prowadzenie postępowania. Po skierowaniu sprawy do dalszego prowadzenia przez prokuraturę, śledztwo zostało powtórnie umorzone przez Prokuraturę z tych samych powodów co poprzednio.
?Ta sprawa jest przykładem szerszego zjawiska, polegającego na nadużywaniu siły przez funkcjonariuszy Policji, którego skala staje się dla nas niepokojąca? ? mówi Katarzyna Wiśniewska. ?Bezsprzecznie opisane działania Policji stoją w sprzeczności z prawami i wolnościami jednostki, w szczególności z zakazem tortur? ? dodaje Katarzyna Wiśniewska. Warto przypomnieć, że Europejski Komitet ds. Zapobiegania Torturom w raporcie sporządzonym na podstawie wizyty przeprowadzonej w Polsce w 2009 r. zalecił ?przypomnienie funkcjonariuszom Policji w całej Polsce, że każda forma niewłaściwego traktowania (w tym werbalna) osób pozbawionych wolności jest zabroniona?.
Natomiast z danych statystycznych udostępnionych HFPC przez Komendę Główną Policji wynika, że w latach 2007-2010 rocznie wniesionych zostało od 17191 do 19036 skarg na funkcjonariuszy Policji, z czego od 1398 do 1710 skarg uznano za uzasadnione. Również Komitet Przeciwko Torturom w rekomendacjach opublikowanych w listopadzie ubiegłego roku wskazał, że Polska powinna zapewnić, że wszystkie przypadki stosowania tortur albo znęcania się zostaną wyjaśnione szybko, efektywnie i w sposób niezależny. W grudniu 2013 r. K.J. oraz K.W. złożyli skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, wskazując, że w ich sprawie Polska naruszyła zakaz stosowania tortur. Skarga została przygotowana w ramach Programu Spraw Precedensowych, a pełnomocnikiem skarżących w postępowaniu przed Trybunałem jest dr Adam Bodnar.
Źródło: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …