Strona główna / Aktualności / Polska pozostanie bez ENA

Polska pozostanie bez ENA

Zamach na niezawisłość sądów jest przeszkodą w skutecznym stosowaniu prawa europejskiego w Polsce (art. 19.1 traktatu UE), bo polski sędzia jest jednocześnie sędzią w unijnym systemie prawnym, oraz złamaniem prawa do uczciwego procesu (art. 47 Karty Praw Podstawowych) – twierdzi wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans.Zlikwidowanie niezależności polskich sądów może mieć też wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego ? na swobodę przepływu ludzi, pieniędzy i usług. Klaus Bachmann, profesor nauk społecznych na SWPS, zwraca uwagę na to, że polskie sądy muszą dać gwarancje bezstronności w przypadku, kiedy stosują polskie prawo wobec unijnych podmiotów prawnych. Możemy sobie na przykład wyobrazić, że sędziowie pod wpływem ministra sprawiedliwości nie będą w stanie obiektywnie rozstrzygnąć sporu np. pomiędzy inwestorem zagranicznym a dużą formą państwową?. Z kolei profesor Ireneusz Kamiński z Instytutu Nauk Prawnych PAN powiedział OKO.press: ?Odkąd weszliśmy do Unii Europejskiej, niezawisłość polskich sędziów ma ogromne znaczenie dla stosowania prawa europejskiego. Jest wiele przypadków, kiedy wyroki i orzeczenia podjęte w Polsce są realizowane przez sądy w innych krajach europejskich. Dotyczy to obywateli europejskich mieszkających w Polsce, ale też np. spraw spadkowych Polaków mieszkających za granicą?. Według przepisów unijnych, sądy krajowe nie muszą analizować orzeczeń i wyroków, które zapadły w innym kraju członkowskim. Sądy krajowe po prostu je wykonują. ?Jeśli jednak będą zastrzeżenia w stosunku do polskiego sądownictwa, znacząco utrudni to cały proces. Zresztą już niektóre sądy zagraniczne zaczynają z nieufnością przyglądać się polskim orzeczeniom? ? dodaje Kamiński. Profesor Bachmann powiedział OKO.press: ?Dotyczy to nie tylko uznania wyroków sądowych, ale też postępowań sądowych w sprawach karnych, takich jak np. Europejski Nakaz Aresztowania i współpraca policji. To wszystko stanie pod znakiem zapytania, jeśli służby w innych krajach UE nie będą ufały polskiemu systemu sądowniczemu. De facto oznacza to, że nawet bez interwencji Komisji Europejskiej Polska może wypaść ze wspólnej przestrzeni prawnej UE i będzie traktowana jak kraj trzeci, np. Tunezja albo Ukraina?. Za OKO.press.pl

Sprawdź także

D. Korneluk wygrał konkurs

W poniedziałek zaczęły się rozmowy kwalifikacyjne z piątką prokuratorów chętnych do kierowania Prokuraturą Krajową. Komisja …