Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Polska pozostanie bez ENA

Polska pozostanie bez ENA

Zamach na niezawisłość sądów jest przeszkodą w skutecznym stosowaniu prawa europejskiego w Polsce (art. 19.1 traktatu UE), bo polski sędzia jest jednocześnie sędzią w unijnym systemie prawnym, oraz złamaniem prawa do uczciwego procesu (art. 47 Karty Praw Podstawowych) – twierdzi wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans.Zlikwidowanie niezależności polskich sądów może mieć też wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego ? na swobodę przepływu ludzi, pieniędzy i usług. Klaus Bachmann, profesor nauk społecznych na SWPS, zwraca uwagę na to, że polskie sądy muszą dać gwarancje bezstronności w przypadku, kiedy stosują polskie prawo wobec unijnych podmiotów prawnych. Możemy sobie na przykład wyobrazić, że sędziowie pod wpływem ministra sprawiedliwości nie będą w stanie obiektywnie rozstrzygnąć sporu np. pomiędzy inwestorem zagranicznym a dużą formą państwową?. Z kolei profesor Ireneusz Kamiński z Instytutu Nauk Prawnych PAN powiedział OKO.press: ?Odkąd weszliśmy do Unii Europejskiej, niezawisłość polskich sędziów ma ogromne znaczenie dla stosowania prawa europejskiego. Jest wiele przypadków, kiedy wyroki i orzeczenia podjęte w Polsce są realizowane przez sądy w innych krajach europejskich. Dotyczy to obywateli europejskich mieszkających w Polsce, ale też np. spraw spadkowych Polaków mieszkających za granicą?. Według przepisów unijnych, sądy krajowe nie muszą analizować orzeczeń i wyroków, które zapadły w innym kraju członkowskim. Sądy krajowe po prostu je wykonują. ?Jeśli jednak będą zastrzeżenia w stosunku do polskiego sądownictwa, znacząco utrudni to cały proces. Zresztą już niektóre sądy zagraniczne zaczynają z nieufnością przyglądać się polskim orzeczeniom? ? dodaje Kamiński. Profesor Bachmann powiedział OKO.press: ?Dotyczy to nie tylko uznania wyroków sądowych, ale też postępowań sądowych w sprawach karnych, takich jak np. Europejski Nakaz Aresztowania i współpraca policji. To wszystko stanie pod znakiem zapytania, jeśli służby w innych krajach UE nie będą ufały polskiemu systemu sądowniczemu. De facto oznacza to, że nawet bez interwencji Komisji Europejskiej Polska może wypaść ze wspólnej przestrzeni prawnej UE i będzie traktowana jak kraj trzeci, np. Tunezja albo Ukraina?. Za OKO.press.pl

Sprawdź także

Oświadczenie 13 sędziów IC SN

Oświadczenie 13 Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Nie można wybierać kandydatów na Prezesa Izby Cywilnej …