Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe

Polska sabotuje prawo UE

Polska złamała unijne prawo, odmawiając przyjęcia uchodźców zgodnie z europejskim programem relokacji – stwierdziła rzecznik generalnej Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu Eleanor Sharpston. Według niej zobowiązaniom państw członkowskich uchybiły także Czechy i Węgry.

Eleanor Sharpston, rzecznik generalna Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, wydała opinię w kwestii odmowy Polski, Czech i Węgier, aby przyjąć uchodźców zgodnie z europejskim programem relokacji. Według niej te trzy kraje uchybiły zobowiązaniom państw członkowskich Unii Europejskiej.

Sprawa dotyczy rozpisanego na dwa lata niezrealizowanego programu relokacji z jesieni 2015 roku. Wtedy większość krajów zdecydowała o przyjęciu przez Unię Europejską 160 tysięcy osób z obozów w Grecji i we Włoszech. W dużej mierze byli to uchodźcy, którzy uciekli przed wojną w Syrii. Początkowo rząd Ewy Kopacz deklarował przyjęcie uchodźców, jednak starał się o zmniejszenie ich liczby względem założeń z planu relokacyjnego o imigrantów ekonomicznych. Do Polski mieli trafić jedynie uchodźcy. Kiedy premierem została Beata Szydło, skrytykowała stanowisko swojej poprzedniczki w tej kwestii. Następnie rząd zdecydował o odmówieniu wykonania planu UE.
TSUE nie jest zobligowany do wydania orzeczenia identycznego, co rzecznik generalny. W praktyce jest to niemal przesądzone. Państwo, wobec którego Trybunał stwierdzi uchybienie, powinno jak najszybciej zastosować się do wyroku. Jeśli tak się nie stanie, Komisja Europejska może wnieść do TSUE nową skargę i domagać się sankcji finansowych.

Sprawdź także

Trudny i pracowity rok AI

To był pracowity rok dla Amnesty International, który zaowocował pozytywnymi zmianami zachodzącymi na całym świecie. …