Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe

Polska winna tortur

ETPC poinformował, że odrzucił odwołanie polskiego rządu od wyroku z lipca 2014 r. Wtedy, w sprawach więźniów CIA Al Nashiriego i Abu Zubaydah przeciwko Polsce Trybunał uznał, że doszło do złamania szeregu postanowień Konwencji, w tym zakazu tortur, prawa do rzetelnego procesu oraz prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Tym samymwyrok ETPC jest ostateczny. etpcz_2?Teraz wyrok musi wykonać polski rząd? ? mówi dr Adam Bodnar, wiceprezes HFPC. ?Chodzi tutaj nie tylko o wypłacenie skarżącym należnego zadośćuczynienie, ale przede wszystkim o doprowadzenie śledztwa w sprawie domniemanych więzień CIA do końca? ? dodaje Adam Bodnar. Od ponad siedmiu lat polska prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. ?Wyrok ETPC ma dla niego niebagatelne znaczenie. Prokuratura jako organ państwa jest związana prawem międzynarodowym i na niej przede wszystkim będzie spoczywał ciężar wykonania tego wyroku? ? mówi Irmina Pacho, prawniczka HFPC. W lipcowym wyroku ETPC uznał, że prowadzone do tej pory śledztwo jest przewlekłe i nieefektywne. Trybunał stwierdził także, że Polska umożliwiła przetrzymywanie oraz torturowanie obydwu skarżących. Co więcej, Trybunał uznał, że Polska pozwoliła na wywiezienie obydwu skarżących poza granice kraju pomimo tego, że istniało wysokie ryzyko dalszego ich torturowania i nielegalnego przetrzymywania. W wyroku Trybunał zwrócił też uwagę, że Polska powinna wystąpić do USA o wydanie gwarancji dyplomatycznych na podstawie których żadnemu z skarżących nie zostanie wymierzona kara śmierci. ?Pomimo tego, że to na Polsce spoczywa ciężar wykonania tego wyroku, tak naprawdę tezy z jego uzasadnienia są oskarżeniem pod adresem USA i potępieniem stosowanych tortur? ? mówi dr Adam Bodnar. W październiku 2014 r. rząd odwołał się od wyroku Trybunału, który uznał, że Polska naruszyła konwencję praw człowieka ws. więzień CIA. Polska wniosła, by Wielka Izba rozpatrzyła odwołanie od wyroku Izby z lipca 2014 r. Siedmioosobowy skład ETPC uwzględnił w lipcu 2014 r. skargi na Polskę złożone przez Palestyńczyka Abu Zubajdę i Saudyjczyka Abd al-Rahima al-Nashiriego. Obaj twierdzą, że w latach 2002-2003 zostali – za przyzwoleniem polskich władz – osadzeni przez CIA w tajnym więzieniu w Polsce, gdzie CIA ich torturowała. Polska wnosiła o odrzucenie skarg, co uzasadniała m.in. faktem, że wciąż toczy się polskie śledztwo w sprawie, a zajmując wcześniej stanowisko, rząd mógłby wpłynąć na niezależną prokuraturę. Każda ze stron postępowania w ETPC może „w wyjątkowych przypadkach wnioskować o przekazanie sprawy do Wielkiej Izby”. Wniosek o rozpatrzenie sprawy przez 17-osobową Wielką Izbę trafia do jej pięciu sędziów. Przyjmują oni taki wniosek i kierują go do Wielkiej Izby „jeśli sprawa ujawnia poważne zagadnienie dotyczące interpretacji lub stosowania konwencji i jej protokołów lub poważną kwestię o znaczeniu ogólnym”. Jeśli odrzucają taki wniosek, wyrok Izby staje się ostateczny.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …