Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Polskie dziedzictwo za granicą

Polskie dziedzictwo za granicą

W latach 2012?2015 państwo wydało na ochronę dziedzictwa narodowego za granicą 64,8 mln zł, jednak wciąż brak całościowych szacunków, pozwalających odnieść wydane środki do rzeczywistych potrzeb. W skontrolowanych projektach osiągnięto założone efekty, m.in. dzięki wypracowaniu dobrych praktyk dot. odbioru poszczególnych zadań, np. prackonserwatorskich i remontowych. Jednak NIK zwraca uwagę, że współpraca pomiędzy resortami i instytucjami, zwłaszcza w zakresie wymiany informacji, miała charakter ograniczony. Z tego powodu powstawały np. oddzielne, niezintegrowane ze sobą ewidencje obiektów polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami kraju.
Tymczasem ograniczona współpraca, brak spójnej strategii i zintegrowanej ewidencji zasobów uniemożliwia całościowe określenie potrzeb i sformułowanie celów działania państwa w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa narodowego za granicą.
Cały raport na stronie NIK

Sprawdź także

500.000 euro kary dziennie

Pół miliona euro dziennie za każdy dzień zwłoki w zastosowaniu się do decyzji Trybunału – …