Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Pomnik Generała Bohatera

Pomnik Generała Bohatera

Pomnik gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego został odsłonięty 2 sierpnia w warszawskim parku im. Edwarda Rydza-Śmigłego. Kwiaty pod pomnikiem złożył w imieniu Adwokatury adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wparło finansowo budowę tego pomnika, a także zainicjowało w środowisku adwokackim zbiórkę funduszy na ten cel. Naczelna Rada Adwokacka została wymieniona wśród fundatorów na pamiątkowej tabliczce wbudowanej w podstawę pomnika.

Pomysłodawcą powstania pomnika jest Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego. Gen. Zbigniew Ścibor-Rylski, bohater Powstania Warszawskiego i prezes Związku Powstańców Warszawskich, zmarł 3 sierpnia 2018 r.

Podczas uroczystości odsłonięcia pomnika obecni byli Powstańcy Warszawscy, przedstawiciele Sejmu, władz miasta Warszawy, fundacji i organizacji, które wsparły powstanie pomnika. Uroczystość przeprowadzono w ceremoniale wojskowym.

Wśród osób, które przemawiały na uroczystości byli: Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, Ewa Malinowska-Grupińska przewodnicząca Rady m.st. Warszawy, Zbigniew Galperyn pseudonim „Antek”, wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich.

Prezydent Warszawy podkreślał zasługi gen. Ścibor-Rylskiego, mówił także o tym, że uczył nas za życia co to znaczy być patriotą, zwłaszcza w trudnych czasach. Podkreślił, że generał zasługuje na pomnik, jako bohater, który stawał w imię wartości i zawsze w prawdzie. Rafał Trzaskowski dziękował też Powstańcom Warszawy nie tylko za ich bohaterską walkę, ale także za ich powojenny wkład w odbudowę Warszawy i wolnej Polski.

Miejsce postawienia pomnika jest znamienne – to tu trwały zacięte powstańcze walki, w których brał udział ówczesny kapitan „Motyl”, Zbigniew Ścibor-Rylski.

Generał Zbigniew Ścibor-Rylski był wieloletnim prezesem Związku Powstańców Warszawskich oraz honorowym obywatelem Warszawy. Do końca życia pełnił rolę przywódcy i jednego z najwyższych autorytetów środowiska Powstańców Warszawskich.

Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego powstała w listopadzie 2017 r., a jej założycielami są Powstańcy Warszawscy i społecznicy.

***

Odsłonięcie pomnika gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego odbędzie się 2 sierpnia w Warszawie. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wparło finansowo budowę tego pomnika, a także zainicjowało w środowisku adwokackim zbiórkę funduszy na ten cel.

Pomysłodawcą powstania pomnika jest Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego. Gen. Zbigniew Ścibor-Rylski, bohater Powstania Warszawskiego i prezes Związku Powstańców Warszawskich, zmarł 3 sierpnia 2018 r. Jego pomnik ma zostać odsłonięty 2 sierpnia w warszawskim Parku im. Edwarda Rydza-Śmigłego o godz. 11.00.

Miejsce postawienia pomnika jest znamienne – to tu trwały zacięte powstańcze walki, w których brał udział ówczesny kapitan „Motyl”, Zbigniew Ścibor-Rylski.

Generał Zbigniew Ścibor-Rylski był wieloletnim prezesem Związku Powstańców Warszawskich oraz honorowym obywatelem Warszawy. Do końca życia pełnił rolę przywódcy i jednego z najwyższych autorytetów środowiska Powstańców Warszawskich.

Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego powstała w listopadzie 2017 r., a jej założycielami są Powstańcy Warszawscy i społecznicy.

Sprawdź także

Wyrok TK poza prawem

Piętnastu dziekanów wydziałów prawa podpisało się pod stanowiskiem w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z …