Strona główna / Aktualności / Pomoc dla protestujących sędziów

Pomoc dla protestujących sędziów

Zarząd SSP ?Iustitia? zaprasza sędziów, którzy chcieliby uzyskać informacje lub wsparcie w zakresie statusu sędziów sądów zniesionych lub w innej kwestii służbowej, do kontaktu z właściwym Oddziałem lub Zarządem Stowarzyszenia. Spośród 54 zlikwidowanych sądów, z których otrzymaliśmy dane, jedynie 11 pracowało bez zakłóceń,…
…natomiast w 43 zniesionych sądach sędziowie bądź to w ogóle zaprzestali wykonywania obowiązków orzeczniczych, bądź też prowadzą rozprawy, ale nie wydają orzeczeń lub wykonują jedynie czynności niecierpiące zwłoki
W wielu sądach odwoławczych wstrzymano rozpoznawanie spraw z sądów zlikwidowanych, natomiast w dwóch okręgach zapadły już pierwsze orzeczenia uchylające z powodu niewłaściwej obsady sądu. Podkreślić należy, że powstrzymanie się od orzekania nie jest oznaką protestu przeciwko reformie ? jak to się niekiedy próbuje przedstawić ? lecz wyrazem przekonania, że zgodnie z uchwałą SN pełnienie obowiązków sędziego nie jest możliwe z powodu błędów formalnych popełnionych podczas procesu przenoszenia sędziów z sądów likwidowanych.
Zaznaczyć też trzeba, że dane statystyczne, zamieszczane przez anonimowego autora w komunikatach na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, obejmują jedynie sędziów, którzy całkowicie odstąpili od wykonywania obowiązków orzeczniczych i złożyli stosowne oświadczenia w tym zakresie, w związku z czym nie odzwierciedlają skali problemu, przed jakim stanął obecnie wymiar sprawiedliwości w Polsce.

Sprawdź także

Szczyty pogardy prawa

„Spotkaniem publicystycznym” nazwał posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa świadek Mikołaj Pawlak. Odmówił złożenia przyrzeczenia, a …