Strona główna / Aktualności / Pomoc Ofiarom Przestępstw

Pomoc Ofiarom Przestępstw

Od 22 do 26 lutego 2010 roku, po raz kolejny obchodzony będzie w całym kraju ?Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest upowszechnienie informacji na temat praw przysługujących osobom pokrzywdzonym przestępstwem.Jak zawsze stosowne dyżury dla poszkdowanych przestępstwami i ich rodzin pełnić będą adwokaci, prokuratorzy, a w sądzie eksperci od spraw pomocy. Oto szczegółowy harmonogram dyżurów prawników.

Do akcji włączyła się Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu, jak i podległe prokuratury okręgowe i rejonowe, które między innymi nawiązały współpracę z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz zorganizowały dyżury prokuratorów poświęcone poradom prawnym dla ofiar przestępstw. Informacje dotyczące działań zaplanowanych przez jednostki prokuratury poszczególnych okręgów dostępne będą na stronach internetowych:Prokuratury Okręgowej w Poznaniu:www.poznan.po.gov.pl; Prokuratury Okręgowej w Koninie : www.konin.po.gov.pl. Również w Prokuraturze Apelacyjnej w Poznaniu, w czasie trwania ?Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” w godzinach od 8.00 do 15.30, osoby zainteresowane będą mogły uzyskać od prokuratorów informacje w zakresie uprawnień pokrzywdzonego w procesie karnym, jak i ewentualne wskazówki pozwalające na prawidłowe sformułowanie pism procesowych kierowanych do prokuratury.
PROKURATURA APELACYJNA
W dniach 22 lutego 2010 r. – w godz. 8.00 – 15.30 oraz 24 lutego 2010 r. -w godz. 14.00 – 16.30, dyżurować będą prokuratorzy udzielający porad w zakresie pozakarnych (cywilnych i administracyjnych) uprawnień przysługujących prokuratorowi, zapewniających pełniejszą ochronę osób pokrzywdzonych przestępstwem. Nadto dla zainteresowanych dostępny będzie do wglądu – w Biurze Podawczym Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu – obszerny informator dla pokrzywdzonego ?Jestem pokrzywdzony przestępstwem i co dalej?” opracowany pod redakcją Tomasza Sroki, opublikowany na stronie internetowej www.Pokrzywdzeni.gov.pl, promującej projekt ?Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw”.
PROKURATURA OKRĘGOWA i REJONOWE
W Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu przy ul. Solnej 10 w godzinach od 8.15 do 15.15 dyżury pełnić będą prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, w Prokuraturze Rejonowej Poznań – Grunwald przy ul. Solnej 10 w godzinach urzędowania; w Prokuraturze Rejonowej Poznań – Stare Miasto przy ul. Solnej 10 w godzinach od 8.00 do 15.15 ; w Prokuraturze Rejonowej Poznań – Nowe Miasto przy ul. Solnej 10 w godzinach od 11.do 14.00 ; w Prokuraturze Rejonowej Poznań – Wilda przy ul. Solnej 10 w godzinach urzędowania; w Prokuraturze Rejonowej w Chodzieży przy ul. Krasińskiego 8 w godzinach urzędowania ; w Prokuraturze Rejonowej w Gnieźnie przy ul. Roosvelta 44 w godzinach urzędowania ; w Prokuraturze Rejonowej w Gostyniu przy ul. Nowe Wrota 7 w godzinach od 8.00 do 15.15; w Prokuraturze Rejonowej w Grodzisku Wlkp. Przy ul. Rakoniewickiej 31 w godzinach urzędowania; w Prokuraturze Rejonowej Kościanie przy ul. Niezłomnych 2 w godzinach urzędowania; w Prokuraturze Rejonowej w Lesznie przy ul. Kasprowicza 3 w godzinach od 8.00 do 15.30; w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Tomyślu przy ul. Długiej 7 w godzinach urzędowania; w Prokuraturze Rejonowej w Obornikach przy ul. Starorzecznej 2 w godzinach urzędowania; w Prokuraturze Rejonowej w Pile przy ul. Dzieci Polskich 26 w godzinach urzędowania; w Prokuraturze Rejonowej w Rawiczu przy ul. Piłsudskiego 19 w godzinach urzędowania; w Prokuraturze Rejonowej w Szamotułach przy ul. Al. 1-go Maja 5a w godzinach od 10.00 do 15.00; w Prokuraturze Rejonowej w Śremie przy ul. Mickiewicza 20 w godzinach urzędowania ;w Prokuraturze Rejonowej w Środzie Wlkp. Przy ul. Daszyńskiego 5 w godzinach urzędowania; w Prokuraturze Rejonowej w Trzciance przy ulicy Grunwaldzkiej 8 i Ośrodku zamiejscowym w Czarnkowie w godzinach urzędowania; w Prokuraturze Rejonowej w Wągrowcu przy ul. Jeżyckiej 7 w godzinach urzędowania; w Prokuraturze Rejonowej w Wolsztynie przy ul. Roberta Kocha 29 w godzinach od 8.00 do 15.00; w Prokuraturze Rejonowej we Wrześni przy ul. Sądowej 1 a w godzinach od 9.00 do 15.00; w Prokuraturze Rejonowej w Złotowie przy ul. M.Konopnickiej 15 w godzinach od 8.00 do 15.00.
DYŻURY W SĄDACH
22 lutego 2010 roku (poniedziałek) dyżur pełni: – Pani Agnieszka Wojciechowska z Towarzystwa Przywracania Rodziny w Poznaniu, w godz. 9:00 ? 12:00, – Pani Agnieszka Zachmann z Fundacji Przeciw Wykluczeniu Społecznemu ?Będziesz? w Poznaniu, w godz. 12:00 ? 15:00, – Pani podinsp. Alicja Godyla – Jasicka Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, w godz. 9.00 ? 15.00, w siedzibie Sądu Okręgowego w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 32, pok. 16, • w dniu 23 lutego 2010 roku (wtorek) dyżur pełni: – Pan Robert Jankowiak z Fundacji ?Nowa Droga? w Przeźmierowie, w godz. 8:00 ? 14:00, w siedzibie Sądu Okręgowego w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 32, pok. 16, • w dniu 24 lutego 2010 roku (środa) dyżur pełni: – Pani Wiesława Sędziak z Towarzystwa Przywracania Rodziny w Poznaniu, w godz. 10:00 ? 12:00, – Pani Katarzyna Stanisławska i Pan Marian Stępień z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu, w godz. 12:00 ? 15:00, w siedzibie Sądu Okręgowego w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 32, pok. 16, • w dniu 25 lutego 2010 roku (czwartek) dyżur pełni: – Pani Małgorzata Małecka i Pan Ryszard Fonżychowski ze Stowarzyszenia ?Droga i Bezpieczeństwo?, w godz. 9:00 ? 15:00, – Pani podinsp. Alicja Godyla – Jasicka Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, w godz. 10.00 ? 15.00, w siedzibie Sądu Okręgowego w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 32, pok. 16, • w dniu 26 lutego 2010 roku (piątek) dyżur pełni: – Pan Jacek Czapliński i Pan Tomasz Posłuszny z Fundacji Przeciw Wykluczeniu Społecznemu ?Będziesz? w Poznaniu, w godz. 9:00 ? 14:00, – Pani podinsp. Alicja Godyla – Jasicka Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, w godz. 9.00 ? 14.00, w siedzibie Sądu Okręgowego w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 32, pok. 16. Dyżur obejmować będzie wyłącznie pomoc ofiarom przestępstw ? z wyłączeniem spraw cywilnych i administracyjnych.
W akcji uczestniczą także sądy rejonowe. W ich siedzibach: Poznań-Nowe Miasto i Wilda, Poznań-Stare Miasto przy ul. Młyńskiej 1a w Poznaniu, Poznań-Grunwald i Jeżyce przy ul. Kamiennogórskiej 26 w Poznaniu, wyznaczeni kuratorzy zawodowi oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem, udzielać będą ofiarom przestępstw informacji o przysługujących im uprawnieniach. Dyżury pełnione będą w ramach akcji Pomocy Ofiarom Przestępstw organizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Pomoc prawna będzie polegała na udzielaniu pokrzywdzonym informacji wyłącznie w związku z popełnionymi na szkodę tych osób przestępstwami. Pomoc prawna nie będzie udzielana w sprawach z zakresu postępowania cywilnego i postępowania administracyjnego Dyżury pełnione będą w następujących pokojach:
w dniu 22 lutego 2010 roku przez Kuratorów ZKSS Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto: w siedzibie Sądu przy ul. Młyńskiej 1 a w Poznaniu pok. 111 w godz. 10.00-15.00
Kuratora Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w siedzibie Sądu przy ul. Słowackiego 22 pok.30 w Poznaniu w godz. 8:00-16:00
przez biegłych sądowych ze Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych ?Kierowcy Dzieciom? w Poznaniu Ośrodka Badania Wypadków Drogowych Garbatowski Wiesław w siedzibie Sądu przy ul. Kamiennogórskiej 26 pok 9 w godz. 10:00-15:00
w dniu 23 lutego 2010 roku
przez policjantów z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w siedzibie Sądu przy ul. Młyńskiej 1 a w Poznaniu, pok. 111 w godz. 10.00-15.00
przez policjantów z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w siedzibie Sądu przy ul. Kamiennogórskiej 26 p.9
w dniu 24 lutego 2010 roku
przez biegłych sądowych ze Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych ?Kierowcy Dzieciom? w Poznaniu Ośrodka Badania Wypadków Drogowych Garbatowski Wiesław, w siedzibie Sądu przy ul. Kamiennogórskiej 26 pok 9 w godz. 11.00-14.00
– przez biegłych sądowych ze Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych ?Kierowcy Dzieciom? w Poznaniu Ośrodka Badania Wypadków Drogowych Garbatowski Wiesław w siedzibie Sądu przy ul. Młyńskiej 1a, w godz. 11.00-14.00
w dniu 25 lutego 2010 roku
przez psycholog z Terenowego Komitetu Praw Dziecka w Poznaniu w siedzibie Sądu przy ul. Kamiennogórskiej 26 pok 9 w godz. 9.00-11.00
– przez Fundację Krajowe Centrum Kompetencji w Warszawie w siedzibie Sądu przy ul. Młyńskiej 1a, w godz. 12.00-15.3
w dniu 26 lutego 2010 roku
przez pracownika socjalnego z Pozarządowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy im. E. Bojanowskiego w Poznaniu w siedzibie Sądu przy ul. Kamiennogórskiej 26 pok 9 w godz. 9.30-14.00
przez psychologa z Pozarządowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy im. E. Bojanowskiego w Poznaniu w siedzibie Sądu przy ul. Młyńskiej 1a, pok11 w godz. 9.30-14.0
DYŻURY ADWOKATóW
Bezpłatne dyżury Adwokatów i aplikantów adwokackich na terenie Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie godziny telefonicznie. Koordynator Adwokat Katarzyna Golusińska – 602 19 94 22.
Poniedziałek 22 luty 2010 1. Adw. Marian Gawrysiak, Poznań, Dąbrowskiego 211 A, godz. od 12:00 do 16:00. 2. Adw. Marian Robaszyński, Środa Wlkp., ul.17 Września 4, tel. 61 2852953, kom. 604 528 582, godz. 14.00-16.00. 3. adw. Izabella Robaszyńska, Środa Wlkp, ul. 17 Września 4, .tel 61 2852953, kom.604528582, godz. 14.00-16.00. 4. Adw. Tadeusz Adler , Koło, ul. Wrocławska 3, kom. 501 243 940, godz. od 8.00 ? 14.00. 5. Adw. Łukasz Krzyżanowski, Poznań, ul. Dominikańska 7/4, godz. 9.00-15.00. 6. adw. Tomasz Krzyżanowski, Poznań, ul. Dominikańska 7/4, godz. 9.00-15.00. 7. Adw. Anna Stachowiak-Gauden, Poznań, ul. Mielżyńskiego 18/4, 61 8519129, godz. 9.00-16.00. oraz inne terminy po uzgodnieniu telefonicznym. 8. Adw. Anna Iwona Kowalczyk, Poznań, ul. Mielżyńskiego 18/4, 61 8519129, godz. 9.00-16.00. oraz inne terminy po uzgodnieniu telefonicznym. 9. Adw. Michał Janczak, Konin, ul. Chopina 19, II piętro, tel. 63 240 61 83, godz. 8.00- 17.00. 10. Adw. Robert Młodzieniak, Konin, ul. Chopina 19, II piętro, tel. 63 240 61 83, godz. 8.00-17.00. 11. Adw. Karolina Sander ? Sroka, i apl. adw. Monika Redlicka, Oborniki Wlkp., ul. Piłsudskiego 62, godz. 14.00-18.00. 12. Adw. Małgorzata Mnich-Sobania, Gostyń, ul. Willowa 53/6, tel. 515 – 319 ? 551, godz. 13.00-15.00. 13. Adw. Maciej Loga, Leszno, ul. B. Chrobrego 21/1, godz. 17.0-19.00, oraz inne terminy po uzgodnieniu telefonicznym, 065 529-57-31, 601 773 973 i 601 643 929. 14. Adw. Przemysław Gomolec, Szamotuły, ul. Łąkowa 9, 501 605 350, godz. 14.00- 15.00. 15. Adw. Małgorzata Wiśniewska, Poznań, ul. Ratajczaka 18 klatka A, 61 8529 912, godz. 15.00-17.00. 16. Adw. Maria Moś, Poznań, ul. Św. Wojciech 10 m. 3, 61 8522-99-33. 17. Adw. Marek Szwoch, Poznań, ul. S. Staszica 15/1, 508 185 424, godz. 16.00-19.00, oraz inne terminy po uzgodnieniu telefonicznym. 18. Adw. Paweł Bugaj i apl. adw. Przemysław Ciszewski, Turek, ul. Legionów Polskich 1/46, godz. 12.00-16.00. 19. Adw. Olga Ciszewska, Poznań, ul. Szkolna 15A/3, 502-565-227, godz. 9.00-16.00. Wtorek 23 luty 2010 1. Adw. Marian Gawrysiak, Poznań, Dąbrowskiego 211 A, godz. od 12:00 do 16:00. 2. Adw. Marian Robaszyński, Środa Wlkp., ul.17 Września 4, tel. 61 2852953, kom. 604 528 582, godz. 13.00-15.00. 1 3. adw. Izabella Robaszyńska, Środa Wlkp, ul. 17 Września 4, .tel 61 2852953, kom.604528582, godz. 13.00-15.00. 4. Adw. Tadeusz Adler , Koło, ul. Wrocławska 3, kom. 501 243 940, godz. od 8.00 ? 14.00. 5. Adw. Jerzy Krotoski, Poznań, ul. Nowowiejskiego 8/6, godz. 9.00-18.00. 6. Adw. Cezary Nowakowski, Ostrów Wlkp., Pl. Rowińskiego 2, tel. 62 591 81 23, godz. 12.00-15.30. 7. Kancelaria P.J. Sowisło & Topolewski, apl. adw. Ewelina Knapkiewicz, Poznań, ul. 28 czerwca 1956 r. nr 231/239, godz. 12.00-16.00. 8. Adw. Krzysztof Koch i apl. adw. Nina Baran, Poznań, ul. Wrocławska 6, tel. 61 852 78 41, godz. 16.30-18.30. 9. Adw. Łukasz Krzyżanowski, Poznań, ul. Dominikańska 7/4, godz. 9.00-15.00. 10. Adw. Tomasz Krzyżanowski, Poznań, ul. Dominikańska 7/4, godz. 9.00-15.00. 11. Adw. Michał Janczak, Konin, ul. Chopina 19, II piętro, tel. 63 240 61 83, godz. 8.00-17.00. 12. Adw. Robert Młodzieniak, Konin, ul. Chopina 19, II piętro, tel. 63 240 61 83, godz. 8.00-17.00. 13. Adw. Anna Stefańska, Kancelaria Adwokata Adama Swobody, Poznań, ul. Fredry 1/17, 61 852 67 31, kom. 693 758 990, godz. 15.00-18.00 oraz inne terminy po uzgodnieniu telefonicznym. 14. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski & Guzek, Poznań, ul. Czesława 6, 0 61 852 62 77, godz. 16.00-17.30. 15. Adw. Przemysław Gomolec, Szamotuły, ul. Łąkowa 9, 501 605 350, godz. 10.00- 12.00. 16. Degórski Golusińska i Partnerzy, apl. adw. Piotr Pięta, Poznań, ul. Dominikańska 7/3, 61 853 2664, godz. 11.00-14.00, oraz inne terminy po uzgodnieniu telefonicznym. 17. Adw. Renata Pietras, Kalisz, Al. Wolności 17A/2A, tel. 501668894, godz. 12.00- 16.00. 18. Kancelaria Adwokacka Paweł Bugaj, apl. adw. Przemysław Ciszewski, Turek, ul. Legionów Polskich 1/46, godz. 12.00-16.00. 19. Kancelaria Adwokacka Jarosław Landrowski, apl. adw. Ewa Bryja- Adler, Poznań, ul. Szewska 3/7, 61 853 43 22, 509 825 099, godz. 9.00-15.00. Środa 24 luty 2010 1. Adw. Marian Gawrysiak, Poznań, Dąbrowskiego 211 A, godz. od 12:00 do 16:00. 2. Adw. Marian Robaszyński, Środa Wlkp., ul.17 Września 4, tel. 61 2852953, kom. 604 528 582, godz. 10.00-11.00. 3. adw. Izabella Robaszyńska, Środa Wlkp, ul. 17 Września 4, .tel 61 2852953, kom.604528582, godz. 10.00-11.00. 4. Adw. Tadeusz Adler , Koło, ul. Wrocławska 3, kom. 501 243 940, godz. od 8.00 ? 14.00. 5. Adw. Jerzy Krotoski, Poznań, ul. Nowowiejskiego 8/6, godz. 9.00-18.00. 6. Adw. Cezary Nowakowski, Ostrów Wlkp., Pl. Rowińskiego 2, tel. 62 591 81 23, godz. 12.00-15.30. 7. Adw. Michał Janczak, Konin, ul. Chopina 19, II piętro, tel. 63 240 61 83, godz. 8.00- 17.00. 2 8. Adw. Robert Młodzieniak, Konin, ul. Chopina 19, II piętro, tel. 63 240 61 83, godz. 8.00-17.00. 9. Adw. Karolina Sander ? Sroka, i apl. adw. Monika Redlicka, Oborniki Wlkp., ul. Piłsudskiego 62, godz. 10.00-14.00. 10.Adw. Sławomir Balerzak, Ostrów Wlkp., ul. Kardynała M. Ledóchowskiego 5/2, tel. 62 738-00-33, kom. 0607 134 777, godz. 16.00-19.00. 11.Adw. Karolina Nowak, Poznań, ul. Nowowiejskiego 12/1, Tel. 608-69-49-89, tel. (0- 61) 855-18-40, godz. 10.00-14.00. 12.Adw. Magdalena Kostencka-Echaust, Kępno, ul. Warszawska 20, 609 883 605, 062 782 85 33, godz. 17.30-19.00. 13.Adw. Krzysztof Degórski i apl. adw. Kamil Wasilewski, Poznań, ul. Dominikańska 7/3, 61 853 2664, kom. 606 774187, godz. 11.00-14.00. 14.Kancelaria Adwokacka Paweł Bugaj, apl. adw. Przemysław Ciszewski, Turek, ul. Legionów Polskich 1/46, godz. 12.00-16.00. Czwartek 25 luty 2010 1. Adw. Marian Gawrysiak, Poznań, Dąbrowskiego 211 A, godz. od 12:00 do 16:00. 2. Adw. Magdalena Szydłowska, Poznań, Al. Niepodległości 31, godz. 12.00-17.00. 3. Adw. Izabella Robaszyńska, Środa Wlkp, ul. 17 Września 4, .tel 61 2852953, kom.604528582, godz. 10.00-11.00. 4. Adw. Marian Robaszyński, Środa Wlkp., ul.17 Września 4, tel. 61 2852953, kom. 604 528 582, godz. 10.00-11.00. 5. Adw. Tadeusz Adler , Koło, ul. Wrocławska 3, kom. 501 243 940, godz. od 8.00 ? 14.00. 6. Adw. Barbara Szczepaniak ? Kostencka, Kępno, ul. Warszawska 20, godz. 9.00- 16.00. 7. Adw. Michał Janczak, Konin, ul. Chopina 19, II piętro, tel. 63 240 61 83, godz. 8.00- 17.00. 8. Adw. Robert Młodzieniak, Konin, ul. Chopina 19, II piętro, tel. 63 240 61 83, godz. 8.00-17.00. 9. Adw. Sławomir Tulibacki i apl. adw. Aleksandra Golusińska ? Statkiewicz, apl. adw. Rafał Teodorczak, Celichowski – Szyndler i Partnerzy, Poznań, ul. Szkolna 5/15, godz. 9.00-17.00. 10. Adw. Małgorzata Mnich-Sobania, Poznań, ul. Młyńska 13/6, tel. 515 – 319 ? 551, godz. 13.00-15.00. 11. Adw. Małgorzata Moś, Poznań, ul. Nowowiejskiego 12/1, tel. 61 855 18 40, godz. 15.00-18.00. 12. Adw. Paweł Moś, Poznań, ul. Nowowiejskiego 12/1, tel. 61 855 11 49, godz. 17.00- 19.00. 13. Adw. Przemysław Gomolec, Szamotuły, ul. Łąkowa 9, 501 605 350, godz. 14.00- 15.00. 14. Adw. Małgorzata Wiśniewska, Poznań, ul. Ratajczaka 18 klatka A, 61 8529 912, godz. 16.00-18.00. 15. Adw. Olga Ciszewska, Poznań, ul. Szkolna 15A/3, 502-565-227, godz. 9.00-16.00. 16. Adw. Paweł Bugaj i apl. adw. Przemysław Ciszewski, Turek, ul. Legionów Polskich 1/46, godz. 12.00-16.00. 3 Piątek 26 luty 2010 1. Adw. Marian Gawrysiak, Poznań, Dąbrowskiego 211 A, godz. od 12:00 do 16:00. 2. Adw. Marian Robaszyński, Środa Wlkp., ul.17 Września 4, tel. 61 2852953, kom. 604 528 582, godz. 10.00-13.00. 3. Adw. Izabella Robaszyńska, Środa Wlkp, ul. 17 Września 4, tel. 61 2852953, kom.604528582, godz. 11.00-13.00. 4. Adw. Tadeusz Adler , Koło, ul. Wrocławska 3, kom. 501 243 940, godz. od 8.00 ? 14.00. 5. Adw. Justyna Gulcz-Cuprych, Kancelaria Adwokacka Marian Gulcz, Jarocin, ul. Św. Ducha 2, godz. 9.00-12.00. 6. Adw. Michał Janczak, Konin, ul. Chopina 19, II piętro, tel. 63 240 61 83, godz. 8.00- 17.00. 7. Adw. Robert Młodzieniak, Konin, ul. Chopina 19, II piętro, tel. 63 240 61 83, godz. 8.00-17.00. 8. Adw. Przemysław Gomolec, Szamotuły, ul. Łąkowa 9, 501 605 350, godz. 10.00- 12.00. 9. Adw. Olga Ciszewska, Poznań, ul. Szkolna 15A/3, 502-565-227, godz. 9.00-16.00. 10.Adw. Katarzyna Golusińska ? koordynator, Poznań, ul. Dominikańska 7/3, 61 853 2664, 602 199422, godz. 10.00-14.00. 11.Adw. Paweł Bugaj, Turek, ul. Legionów Polskich 1/46, godz. 12.00-14.00. 12.Kancelaria Adwokacka Wojciech Skórniak, apl. adw. Piotr Skórniak, Wieruszów, ul. Dąbrowskiego 13a, godz. 9.00-14.00. Sobota 27 luty 2010 1. Adw. Marian Robaszyński, Środa Wlkp., ul.17 Września 4, tel. 61 2852953, kom. 604 528 582, godz. 10.00-12.00. 2. Adw. Izabella Robaszyńska, Środa Wlkp., ul. 17 Września 4, tel. 61 2852953, kom.604528582, godz. 10.00-12.00. 3. Adw. Przemysław Gomolec, Szamotuły, ul. Łąkowa 9, 501 605 350, godz. 11.00- 13.00. 4. Adw. Stanisław Kępiński, Wągrowiec, ul. Kościuszki 9/4, tel. godz. 9.00 do 12.00. 5. Kancelaria Adwokacka Paweł Bugaj, apl. adw. Przemysław Ciszewski, Turek, ul. Legionów Polskich 1/46, godz. 10.00-13.00.

Sprawdź także

Sądowe roszady w Poznaniu

Minister Adam Bodnar powołał właśnie troje nowych prezesów w sądach w Poznaniu. Tutejsze i krakowskie …