Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Pomoc skazanym

Pomoc skazanym

Ministerstwo Sprawiedliwości zawiadamia, że w dniu 15 kwietnia 2014 roku odbędzie się spotkanie Prezydium Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym,któremu przewodniczy Pan Stanisław Chmielewski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, wraz z przedstawicielami organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową w zakresie społecznej readaptacji i pomocy skazanym. Na spotkaniu poruszone zostaną m.in. kwestie zasad udzielania dotacji celowych na taką działalność, ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz.557 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz.U. Poz. 189). Posiedzenie odbędzie się w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, sala 501, w godz. 1200 ? 1330. Przedstawiciele zainteresowanych organizacji pozarządowych mogą zgłosić swój udział w spotkaniu do dnia 10 kwietnia 2014 roku do godz. 1200 na adres e-mail: Stasiorowski@ms.gov.pl. Osobą odpowiedzialną za organizację posiedzenia jest dr Sławomir Stasiorowski, Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, nr tel.: (22) 239 07 96.

Sprawdź także

Mediacje z mediatorami

Otwarty dialog na rzecz mediacji – Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna współpracę ze środowiskiem mediacyjnym Ministerstwo Sprawiedliwości …