Finansowanie pomostowe

Afgańscy prawnicy są sami

Apel Stowarzyszenia Sędziów Themis do MSZ w sprawie sytuacji sędziów i prokuratorów w Afganistanie

Stowarzyszenie Sędziów Themis przyłącza się do Apelu sędziów rumuńskich w sprawie sędziów i prokuratorów w Afganistanie.

Sędziowie polscy okazują pełną solidarność i bezwarunkowe wsparcie naszym kolegom i koleżankom, sędziom i prokuratorom z Afganistanu, którzy są celem obecnego reżimu politycznego w tym państwie.

W ciągu ostatnich 10 lat dziesiątki sędziów i innych pracowników wymiaru sprawiedliwości zostało zabitych i rannych. Również podczas poprzednich rządów reżimu talibów doszło do czystki w sądownictwie z powodów politycznych i religijnych.

W krótkim wywiadzie udzielonym dla rumuńskiego Forum Sędziów afgańska sędzia wyraziła poważne obawy, że po upadku rządu afgańscy sędziowie (a zwłaszcza kobiety sędziowie) zostaną zabici bez żadnych dalszych procesów w celu ustalenia ich winy, ponieważ są już poszukiwani w swoich domach.

W obliczu tak niewyobrażalnej sytuacji społeczność międzynarodowa nie może pozostać obojętna.

Oprócz międzynarodowych nacisków na nowo ustanowiony reżim, aby przestrzegał praw człowieka, konieczne jest natychmiastowe otwarcie wszystkich form pomocy humanitarnej, która jest absolutnie niezbędna dla dotkniętych tym problemem ludzi.

W tym celu wzywamy Ministerstwo Spraw Zagranicznych do przyznania humanitarnych wiz wszystkim afgańskim sędziom i prokuratorom oraz ich najbliższym, których życie jest zagrożone.

Jednocześnie sędziowie polscy deklarują wszelką pomoc na terytorium RP w celu zapewnienia tym osobom godnych warunków pobytu.

Apel zarządu SSP IUSTITIA w sprawie pogarszającej się sytuacji przedstawicieli zawodów prawniczych w Afganistanie z dn. 17 sierpnia 2021 r.

17.08.2021 Aktualności

Jesteśmy świadkami dramatu rozgrywającego się w Afganistanie, dotykającego ludzi, którzy chcieli żyć w pokoju i poszanowaniu praw człowieka. Przejęcie władzy przez Talibów stanowi realne zagrożenie dla wszystkich tych osób, szczególnie zaś dla prawników,  w tym sędziów pełniących służbę. W zagrożeniu życia znalazły się zwłaszcza kobiety wykonujące zawody prawnicze, w tym zawód sędziego. W tej sytuacji nie możemy pozostać obojętni. Dlatego apelujemy do polskiego rządu o podjęcie wszelkich działań w  celu zapewnienia afgańskim prawniczkom i prawnikom bezpieczeństwa, w tym wystawienia im wiz humunitarnych i przyjęcia w Polsce jako uchodźców i zapewnienia im pobytu w naszym kraju. Jako członkowie międzynarodowej społeczności demokratycznej jesteśmy do tego zobowiązani. Jednocześnie jako stowarzyszenie, które wśród pryncypiów ma poszanowanie praw człowieka, jesteśmy gotowi włączyć się w realną pomoc humanitarną dla rodzin afgańskich prawników, w tym zwłaszcza kobiet-sędziów, których sytuacja obecna jest najbardziej dramatyczna.

Sprawdź także

ETPC: Kreml zabił dysydenta

Rosja jest odpowiedzialna za zabójstwo w 2006 roku Aleksandra Litwinienki – orzekł Europejski Trybunał Praw …