Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Poprawić bezpłatną pomoc prawną

Poprawić bezpłatną pomoc prawną

Naczelna Rada Adwokacka przekazała każdemu senatorowi RP pismo, w którym wskazała złe rozwiązania legislacyjne, jakie znalazły się w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, na etapie prac sejmowych. NRA zwróciła się w liście do senatorów o wprowadzenie zmian do ustawy, które usuną rozwiązania wywołujące istotne
zastrzeżenia co do ich poprawności. NRA zwróciła uwagę senatorów na dopuszczenie do korzystania z nieodpłatnej przedsądowej pomocy prawnej osób zamożnych, które stać na skorzystanie z odpłatnej pomocy prawnej oraz na przepis, który przewiduje, że w ramach pomocy prawnej obywatelom będzie przysługiwało również przygotowanie pierwszego pisma procesowego, co jest objęte odrębnymi regulacjami na gruncie prawa procesowego.
Obecnie przepisy umożliwiają wyznaczenie pełnomocnika z urzędu również do sporządzenia pierwszego pisma procesowego. Adwokaci zaakcentowali także możliwość świadczenia pomocy prawnej, w ramach organizacji pozarządowych, przez osoby nieposiadające profesjonalnego przygotowania, nie mające obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, z wyłączeniem odpowiedzialności odszkodowawczej za błąd w sztuce. Zdaniem NRA spowoduje to, że w ramach jednego systemu pomocy prawnej społeczeństwo otrzyma dwa, zupełnie różne standardy jakości usług.

Sprawdź także

PiSIzby SN, to nie sądy

Dwoje sędziów zostało pozbawionych prawa do rzetelnego procesu, bo orzeczenia w ich sprawach wydała Izba …