Finansowanie pomostowe

Klęska Ziobry w Luxemburgu

Polska przegrała spór z Komisją Europejską. Uchybiła Traktatowi o Unii Europejskiej – uznał Trybunał Sprawiedliwości UE.
Dzięki zmianie przepisów Zbigniew Ziobro mógł decydować o przedłużeniu zdolności orzekania sędziów

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że zastosowanie zmienionego wieku emerytalnego do urzędujących sędziów SN oraz przyznanie prezydentowi prawa do przedłużenia urzędowania łamie art. 19 ust. 1 Traktatu o UE.

Kontrowersje dotyczyły ustawy z lipca 2017 r. Zgodnie z jej przepisami wiek przejścia w stan spoczynku dla sędziów sądów powszechnych, sędziów Sądu Najwyższego i prokuratorów został obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Wcześniej w przypadku obydwu płci wynosił 67 lat. Komisji Europejskiej nie spodobały się te rozwiązania.W jej ocenie przepisy przyznały ministrowi sprawiedliwości prawo do decydowania o tym, czy sędzia będzie miał przedłużoną możliwość orzekania. A to narusza zasadę niezawisłości sędziowskiej.
KE wniosła w tej sprawie skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE. PiS ostatecznie zmienił przepisy, ale zdaniem organy reakcja nie była wystarczająca.

Polsce nie grożą kary finansowe, ponieważ kontrowersyjne przepisy zostały wycofane. Niemniej jednak, Trybunał zdecydował, że Polska powinna pokryć koszty procesu w Luksemburgu.

Unijny trybunał w najbliższych miesiącach rozstrzygnie jeszcze między innymi 5 pytań prejudycjalnych ws. polskiej reformy sądownictwa.”


KOMUNIKAT SĄDU NAJWYŻSZEGO

Wyrok TSUE w sprawie przepisów dotyczących obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów SN (C-619/18)

24 czerwca 2019 r.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w składzie wielkiej izby wydał dziś wyrok, w którym stwierdził, że przepisy ustawodawstwa polskiego dotyczące obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego są sprzeczne z prawem Unii.

Wyrok zapadł w sprawie ze skargi Komisji Europejskiej o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Trybunał orzekł, że zastosowanie przepisów przewidujących obniżenie wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego do urzędujących sędziów tego sądu nie jest usprawiedliwione prawnie uzasadnionym celem i narusza zasadę nieusuwalności sędziów, która jest nierozerwalnie związana z ich niezawisłością.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie C-619/18

Komunikat Prasowy Trybunału Sprawiedliwości UE po wyroku w sprawie C-619/18

Sprawdź także

PE: Aborcja to prawo kobiet

W czwartek Parlament Europejski przegłosował przyjęcie rezolucji dotyczącej aborcji w Polsce. W dokumencie znajduje się …