Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Postępowanie dowodowe w arbitrażu

Postępowanie dowodowe w arbitrażu

„Dowody i postępowanie dowodowe w arbitrażu. Dokumenty ? Świadkowie ? Nowe technologie? to temat konferencji, która odbędzie się 10 listopada na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja ma na celu przybliżenie specyfiki postępowania dowodowego przed sądem polubownym. Prelegenci, autorytety naukowe z bogatymdoświadczeniem w zakresie rozpoznawania sporów arbitrażowych omówią m.in. aspekty dotyczące sposobu korzystania ze środków dowodowych, takich jak dowód z dokumentu, z zeznań świadka czy dowód z oględzin.
Podczas spotkania przeprowadzą analizę, która pozwoli odpowiedzieć na pytanie, które środki dowodowe są najczęściej stosowane w praktyce arbitrażu i jak wpływają na efektywność postępowania. Udział w konferencji w charakterze prelegentów potwierdzili: adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski, adw. Bartosz Krużewski, adw. Maciej Łaszczuk, dr Konrad Czech, adw. Maciej Jamka, prof. dr hab. Marian Kępiński, prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński, r.pr. Jacek Siński, r.pr. Tomasz Działyński, dr hab. Andrzej Szlęzak, dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, adw. Małgorzata Surdek, dr Wojciech Sadowski, r.pr. Rafał Waszkiewicz.
Na konferencję zapraszają Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak oraz Zakład Postępowania Cywilnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Początek o godz. 9.30, konferencja zakończy się o godz. 16.00.

Sprawdź także

Protokół oględzin więźnia

Czy Służba Więzienna pracuje nad wytycznymi dotyczącymi sposobu dokumentowania obrażeń osadzonych. Odpowiedź W czasie z …