Strona główna / Aktualności / Poszukiwania uprowadzonych inaczej

Poszukiwania uprowadzonych inaczej

Prokuratura na nowo reguluje postępowania w przypadku uprowadzenia. Od grudnia 2010 r. Prokurator Generalny Andrzej Seremet, z inicjatywy prokuratorów Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku, trwają przygotowania do utworzenia specjalnego zespołu z udziałem przedstawicieli Prokuratury, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przy wsparciu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, którego celem jest opracowanie kompleksowego programu działań służb państwowych oraz Prokuratury w przypadkach uprowadzeń osób, a także wypracowanie koncepcji szkoleń, zmierzających do uzyskania w przyszłości specjalistycznego przygotowania pod tym kątem przez wybranych prokuratorów oraz funkcjonariuszy Policji i pozostałych służb na terenie całego kraju.
Prokurator Generalny w pełni podziela pogląd, że uprowadzenie osoby stanowi jeden z najgroźniejszych czynów o charakterze kryminalnym, a jednocześnie jest sytuacją kryzysową i niezwykle traumatyczną, zarówno dla samej ofiary ewentualnego przestępstwa, jak i dla osób najbliższych porwanemu. Opinię publiczną niejednokrotnie bulwersowały tego typu fakty, a powszechnie znanym przypadkiem jest sprawa zaginięcia i zabójstwa Krzysztofa Olewnika. W takich przypadkach, na co wskazuje również ten ostatni casus, niezwykłej wagi nabiera umiejętność postępowania według właściwych procedur rozpoznawczych, ratunkowych i śledczych przez wysoko wykwalifikowanych przedstawicieli aparatu Państwa. Pomimo tego, do tej pory algorytmu takiego nie stworzono i luka ta winna zostać niezwłocznie usunięta. Prace zespołu zostaną przeprowadzone wielokierunkowo, z udziałem specjalistów z różnych dziedzin. Założonym efektem będzie przygotowanie raportu zawierającego:
– wypracowanie systemowego standardu postępowania organów bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz Prokuratury w przypadku ujawnienia faktu uprowadzenia osoby, bez względu na charakter tego zdarzenia,
– przygotowanie koncepcji utworzenia specjalistycznej bazy danych, wspomagającej proces prewencyjny i wykrywczy w zwalczaniu uprowadzeń osób,
– zaproponowanie odpowiednich zmian legislacyjnych, jeżeli zostanie dostrzeżona taka potrzeba, w celu wzmocnienia skuteczności zwalczania tego typu przestępstw,
-przygotowanie koncepcji szkoleń specjalistycznych funkcjonariuszy ww. organów i prokuratorów tym w zakresie.

Sprawdź także

Sądowe roszady w Poznaniu

Minister Adam Bodnar powołał właśnie troje nowych prezesów w sądach w Poznaniu. Tutejsze i krakowskie …