Najnowsze informacje

Potocka przeciwko Polsce

W sprawie zainicjowanej skargą wniesioną przez Annę Potocką, Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu stwierdził naruszenie art. 6 Konwencji z uwagi na przewlekłość postępowania administracyjnego, które toczyło się przez okres 11 lat i 4 miesięcy. Tytułem słusznego zadośćuczynienia Trybunał przyznał skarżącej kwotę 6.500 euro.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …