Powaga rzeczy osądzonej

Prokuratura Rejonowa Poznań – Stare Miasto w Poznaniu odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie składania przez radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i członka Zarządu tej jednostki samorządu terytorialnego fałszywych oświadczeń majątkowych za lata 2010 – 2014. W październiku 2016r. Centralne Biuro Antykorupcyjne złożyło zawiadomienie
dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstw przez radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i członka Zarządu tej jednostki samorządu terytorialnego, polegających na składaniu w latach 2011 – 2015 dziesięciu kolejnych oświadczeń majątkowych, w których miały zostać zatajone fakty posiadania szeregu zobowiązań o obiektywnie znacznej wysokości. Jak wynikało z treści zawiadomienia, podstawę zgłoszenia stanowiły korekty złożone przez samego zainteresowanego.
Po przeprowadzeniu czynności sprawdzających stwierdzono, że sprawy dotyczące rzetelności oświadczeń majątkowych składanych przez wymienioną wyżej osobę w latach 2011 – 2015, bądź były już przedmiotem prawomocnie zakończonych postępowań względnie nadal są rozpatrywane w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową Poznań – Stare Miasto.
Powaga rzeczy osądzonej – w zakresie postępowań zakończonych prawomocnym wyrokiem lub prawomocnym postanowieniem o umorzeniu oraz zawisłość sprawy, stanowią tego rodzaju przeszkody procesowe, które eliminują ponowne (odrębne) procedowanie w przedmiocie tego samego czynu tej samej osoby, kategorycznie wykluczając możliwość wszczęcia śledztwa w oparciu o zawiadomienie Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu

Sprawdź także

Kucie lepszej przyszłości

Re-demokratyzacja jako Budowanie Lepszej Przyszłości John Morijn i sędzia Igor Tuleya  Od czasu przejęcia w Polsce …