Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Powołano Radę Polityki Penitencjarnej

Powołano Radę Polityki Penitencjarnej

Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski powołał Radę Polityki Penitencjarnej.

Dekrety powołujące jej członków wręczył Stanisław Chmielewski ? sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.
– Niezwykle ważnym elementem w zakresie inicjowania nowych kierunków oddziaływań penitencjarnych jest tworzona przez Państwa Rada Polityki Penitencjarnej ? rozpoczął inauguracyjne posiedzenie minister Stanisław Chmielewski, który z rąk Ministra Krzysztofa Kwiatkowskiego otrzymał akt powołujący na Przewodniczącego Rady.
– Wierzę, że uda się wypracować nowe idee i liczę na aktywność, zwłaszcza w zakresie inicjowania, przeprowadzania i wspierania badań naukowych dotyczących ustawowych zadań Służby Więziennej – dodał. Rada Polityki Penitencjarnej będzie organem doradczym Ministra Sprawiedliwości. Służyć ma temu, by przedstawiciele świata nauki, praktycy, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz organizacji pozarządowych wspólnie pochylili się nad bieżącą polityką penitencjarną, przeanalizowali ją i zaproponowali konieczne i skuteczne rozwiązania.
W skład Rady weszli: 1. prof. zw. dr hab. Brunon Hołyst, Rektor Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie. 2. prof. zw. dr hab. Marian Andrzej Filar – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Katedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej. 3. prof. dr hab. Marek Jerzy Konopczyński – Rektor Pedagogium Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie. 4. prof. zw. dr hab. Krzysztof Piotr Krajewski kierownik Katedry Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 5. prof. dr hab. Wiesław Ambrozik, Kierownik Zakładu Resocjalizacji, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych. 6. prof. dr hab. Zbigniew Lasocik, Katedra Kryminologii i Polityki Społecznej, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. 7. dr Monika Elwira Marczak pedagog, wieloletni kurator społeczny dla dorosłych. Adiunkt w Zakładzie Patologii Społecznej iResocjalizacji Uniwersytetu Gdańskiego. 8. płk.dr Paweł Moczydłowski, socjolog, były Dyrektor Generalny SW. 9. gen dr Jacek Adam Pomiankiewicz, historyk, były Dyrektor Generalny SW. 10. Stanisław Chmielewski ? Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. 11. Beata Maria Wołosik, sędzia, delegowana do Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości. 12. Danuta Anna Przywara ? Prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. 13. prof. zw. dr hab. Teodor Szymanowski – Stowarzyszenie Penitencjarne ?Patronat?. 14. Mariusz Kowarski ? członek Zarządu Stowarzyszenia ?Monar?. 15. Marek Jan Gajos – Członek Stowarzyszenia Inicjatywa Samorządowa ?Razem?. 16. ppłk Lidia Olejnik ? Dyrektor Zakładu Karnego w Lublińcu. 17. płk Krzysztof Chojecki – Dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy.
Pierwsze posiedzenie Rady poświęcone było m.in. omówieniu głównych kierunków jej działań. – Jestem przekonany, że Państwo, jako członkowie Rady swoją wiedzą, zaangażowaniem i współdziałaniem zapewnicie prawidłową realizację stojących przed nią ustawowych zadań ? powiedział Stanisław Chmielewski. – Liczę, że wypracowane przez Państwa rozwiązania spowodują, że tak szlachetne idee staną się w pełni kompatybilne z nowoczesnymi i pragmatycznymi rozwiązaniami ? informuje Biuro Prasowe Ministerstwa Sprawiedliwości.

Sprawdź także

Nareszcie Rzecznik dzieci

Monika Horna-Cieślak została powołana przez Sejm na stanowisko Rzeczniczki Praw Dziecka. Zdecydowała o tym bezwzględna …