Strona główna / Aktualności / Powrót małych sądów zablokowany

Powrót małych sądów zablokowany

Sejm podtrzymał w miniony piątek weto prezydenta Bronisława Komorowskiego do ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych zgłoszonej jako projekt obywatelski. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof H. Łaszkiewicz ocenił, że ten projekt jest zły i niewykonalny. – Są niedociągnięcia, które powodują, że to jest ustawa niewykonalna – podkreślił. 26 czerwca br. – jak informowaliśmy- prezydent podjął decyzję o skierowaniu do ponownego rozpatrzenia ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych. Przedstawił również własną propozycję uporządkowania sytuacji sądów, w ramach inicjatywy legislacyjnej skierował do Sejmu – projekt zmian ustawy ? Prawo o ustroju sądów powszechnych. Celem zaproponowanych przez prezydenta rozwiązań dotyczących organizacji sądów rejonowych jest wskazanie jasnych, czytelnych i obiektywnych kryteriów, zgodnie z którymi tworzenie i znoszenie sądów rejonowych uwarunkowane miałoby być liczbą rozpatrywanych spraw i liczbą mieszkańców.
I oto słowo stało się ciałem. Podczas uroczystości wręczenia nominacji sędziowskich, prezydent Bronisław Komorowski podpisał pisma przedkładające do Marszałka Sejmu RP projekty trzech inicjatyw ustawodawczych: nowelizacji ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz zmiany przepisów o Sądzie Najwyższym. Przekazane do Sejmu ustawy mają wpłynąć na usprawnienie funkcjonowania tych instytucji i przyspieszenie rozpatrywania spraw.
Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi uprości i usprawni postępowanie zarówno przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, jak i NSA. Wprowadza także regulacje przyznające sądom administracyjnym kompetencje do określania w wyroku sposobu załatwienia sprawy; zakłada blok zmian dotyczących pomocy prawnej, w szczególności zmiany dotyczące usprawnienia procedury wyznaczania pełnomocników z urzędu czy rozszerzenia zakresu zwolnień z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. Projekt dotyczący sądów administracyjnych – jak mówił Bronisław Komorowski – w istotny sposób nie tylko uprości procedury, lecz da sądom możliwość podejmowania decyzji w rozstrzygających kwestiach, bez odsyłania obywateli do urzędów. Zdaniem prezydenta skróci to „pewną mitręgę i sądową, i administracyjną”.

Sprawdź także

Wojsko Francji w Kijowie?

Francja wysłała do Słowiańska na wschodzie Ukrainy około 100 żołnierzy z 3. pułku piechoty Legii …