Strona główna / Aktualności / Powrót Poznania do czołówki

Powrót Poznania do czołówki

W Popowie koło Warszawy odbyła się szósta Konferencja Ministra Sprawiedliwości z dziekanami wydziałów prawa uczelni publicznych i niepublicznych. Konferencja poświęcona była omówieniu wyników egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną, które odbyły się 28 września 2013 r. Uroczystego otwarcia obrad dokonał sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń. W swoim wystąpieniu wskazał, że studia prawnicze to nadal jeden z najpopularniejszych kierunków kształcenia akademickiego, który daje wiele możliwości w wyborze dalszej drogi zawodowej. W przypadku wyboru jednego z prawniczych zawodów zaufania publicznego, kolejnym koniecznym etapem edukacji jest aplikacja. O tym jednak, jakim aplikantem będzie absolwent prawa, decyduje pierwszy etap prawniczej edukacji ? studia na kierunku prawo. Minister podkreślił wysokie zainteresowanie aplikacjami ? spośród kilku tysięcy osób, które każdego roku kończą studia prawnicze około 60% przystępuje do egzaminu wstępnego na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną.
W konferencji udział wzięli dziekani wydziałów prawa 28 wyższych uczelni publicznych i niepublicznych, w tym m.in. Przewodniczący ostatniego Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów Wydziałów Prawa – Dziekan Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu prof. Roman Budzinowski, a także dziekani uniwersytetów prowadzących najbardziej liczne wydziały prawa: dziekan Uniwersytetu Warszawskiego prof. Krzysztof Rączka, dziekan Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Włodzimierz Gromski, dziekan Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Janina Błachut, która jest jednocześnie Przewodniczącą Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz dziekan Uniwersytetu Śląskiego prof. Czesław Martysz. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli: prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Zwara, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Dariusz Sałajewski, prezes Krajowej Rady Notarialnej Tomasz Janik oraz członkowie zespołów przygotowujących testy na egzaminy wstępne.
Na konferencji przedstawiono prezentację wyników egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną przeprowadzonych w 2013 r. Analizą objęto profil oraz wyniki egzaminów ponad 10 000 osób, które przystąpiły do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze, a także stopień trudności pytań egzaminacyjnych. W analizie pokazano również powiązanie wyników egzaminu na poszczególne aplikacje z ukończoną uczelnią wyższą. Ponadto, zawarto porównanie zdawalności egzaminów przez absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W prezentacji wyszczególnione zostały wyniki tych absolwentów studiów prawniczych, którzy przystąpili do egzaminów w roku ukończenia studiów. Analiza objęła również zdawalność egzaminu w zależności od oceny uzyskanej na dyplomie, z uwzględnieniem poszczególnych uczelni. Wyniki analizy egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną przeprowadzonych w 2013 r. potwierdziły, że grupa absolwentów z roku, w którym obywają się egzaminy wstępne uzyskuje najlepsze wyniki. W roku 2013 do egzaminów wstępnych przystąpiło łącznie 10 078 osób. Spośród tej grupy, ponad 43% stanowili absolwenci studiów prawniczych z roku 2013, których zdawalność wyniosła ok. 62% (przy średniej zdawalności z trzech egzaminów na poziomie ok.47,5%). Jednocześnie analiza wykazała, że im wyższa ocena na dyplomie, tym wyższy poziom zdawalności egzaminów wstępnych.
Najlepszą zdawalność na egzaminach przeprowadzonych w 2013 r. osiągnęli absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Począwszy od 2008 r., kiedy po raz pierwszy przygotowano analizę wyników egzaminów wstępnych na aplikacje, badaniu poddano łącznie wyniki egzaminów ok. 70 000 osób. Na internetowej stronie rsortu zamieszczono analizę.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Szczyty pogardy prawa

„Spotkaniem publicystycznym” nazwał posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa świadek Mikołaj Pawlak. Odmówił złożenia przyrzeczenia, a …