Strona główna / Aktualności / Powstanie Krajowa Administracja Skarbowa

Powstanie Krajowa Administracja Skarbowa

Sejm przyjął ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej Sejm rozstrzygnął, że 1 stycznia 2017 r. powstanie Krajowa Administracja Skarbowa. Ma to ograniczyć oszustwa podatkowe i zwiększyć skuteczność poboru podatków i ceł. KAS będzie wyspecjalizowaną administracjąrządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniającą obsługę i wsparcie podatnika, płatnika i przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych. Ustawa określa m.in. zadania KAS, jej organy, kompetencje, sposób powoływania oraz jednostki organizacyjne. Ustawa przewiduje konsolidację urzędów i izb skarbowych, kontroli skarbowej oraz Służby Celnej.

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …