Najnowsze informacje
Strona główna / Moja kancelaria / Pozew za skutki zimy

Pozew za skutki zimy

Rozmowa z adwokat Agnieszką Perlińską o tym jak sądownie dochodzić roszczeń za przykre konsekwencje wywołane zimą.

Udany atak zimy nie tylko zaskoczył, zresztą jak zawsze, odpowiednie władze , ale też doprowadził do wielu przykrych konsekwencji u zwykłych ludzi. Pogotowia ratunkowe trzeszczą w szwach, zestawiając złamane kończyny. Czy poszkodowani mogą liczyć tylko na wypłatę z polisy ubezpieczeniowej. Czy mają puścić w niepamięć czyjeś niedbalstwo?
-Oczywiście nie muszą. Prawo do odszkodowania z tytułu polisy ubezpieczeniowej to jedno, a domaganie się odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu i stosownego zadośćuczynienia, to druga kwestia.
-Co zatem ma zrobić obywatel, który doznał uszczerbku i leżąc w gipsie myśli jak zrekompensować swoje straty moralne i ból?
– Przede wszystkim trzeba ustalić, kto jest odpowiedzialny za nasz problem. Na mocy artykułu 6 kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. A więc to my musimy udowodnić, że do złamania naszej nogi czy też innego urazu, doszło z winy konkretnego podmiotu, a więc właściciela terenu na którym doszło do wypadku czy też osoby na której spoczywał obowiązek sprzątania. Mówiąc konkretnie. Jeżeli do wypadku doszło na chodniku przylegającym do posesji, odpowiedzialny jest właściciel tego budynku, bądź osoba nim zarządzająca lub człowiek albo firma wyznaczona przez te podmioty do sprzątania. Jeżeli chodnik jest oddalony od budynku, na przykład pasem zieleni, odpowiada gmina lub wyznaczona firma odpowiedzialna za sprzątanie tego odcinka. Jeżeli natomiast chodnik sąsiaduje z drogą publiczną odpowiedzialność spoczywa na tym, kto ma troszczyć się o stan dróg i przylegających chodników, a więc zarządca dróg.
-Dochodzi do nieszczęśliwego wypadku i co dalej?
-To na nas spoczywa obowiązek udowodnienia winy, a więc musimy zatroszczyć się o stosowne dowody. Ważni są świadkowie zdarzenia. Trzeba wziąć od nich stosowne oświadczenia z ich własnoręcznym podpisem i numerem dowodu osobistego. Ważne jest, aby na miejsce zdarzenia przybyło pogotowie ratunkowe, policja bądź straż miejska. Dobrze jest zrobić szkic sytuacyjny miejsca zdarzenia i dokładnie go opisać. Brzmi to może kuriozalnie, ale w postępowaniu przed sądem im więcej dowodów obciążających stronę przeciwną tym lepiej. Podobnie zresztą, gdy uszkodzimy nasz samochód, a nie mamy autocasco. Trzeba zrobić stosowną dokumentację, aby dochodzić odszkodowania od zarządcy dróg.
-Czy możemy domagać się tylko odszkodowania za skutki takiego zdarzenia?
Nie tylko. Można także dochodzić zadośćuczynienia za skutki tego wydarzenia. Odszkodowanie obejmuje zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji. Można także dochodzić zadośćuczynienia za cierpienia fizyczne i psychiczne. Trzeba więc gromadzić wszystkie odpisy recepty i rachunki za wszelkie czynności związane z dochodzeniem do zdrowia, na przykład rachunku za taksówki , którymi byliśmy zmuszeni się poruszać. Na mocy artykułu 415 kodeksu cywilnego każdy kto ze swojej winy wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Warto wiedzieć, że mamy trzy lata, aby dochodzić takich roszczeń.
– Zima oznacza często także nieogrzane mieszkania oraz dni i noce bez prądu…
-Kwestie te reguluje artykuł 435 kodeksu cywilnego. Mówi on, że prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności. Zdaję sobie sprawę, że każdy zakład energetyczny będzie zasłaniać się siłą wyższą, niemniej trzeba najpierw ustalić jakiego typu to jest awaria i co było jej przyczyną, a następnie wystąpić z żądaniem zapłaty za skutki awarii i wyznaczyć termin do kiedy mają nadejść do nas pieniądze, a jeśli to nie poskutkuje, możemy wkroczyć na drogę sądową.
– A co zrobić, gdy prezydent miasta udaje, że nic się nie dzieje, że zima musi oznaczać kłopoty. Co robić, gdy nie jeżdżą autobusy, tramwaje, pociągi …..
– To fakt, że ani zarząd miasta Poznania, ani służby odpowiedzialne za sprzątanie nie sprawdziły się tej zimy. Jeżeli ktoś poniósł jakikolwiek uszczerbek bądź też utracił spodziewane korzyści wskutek zaniedbań stosownych służb może dochodzić rekompensaty za poniesione straty przed sądem . Z góry jednak uprzedzam, że to my musimy udowodnić, że do straty doszło wskutek tego, kto naraził nas na kłopoty. Sądowe postępowanie często jest to bardzo długie i żmudne , chociaż często kończy się sukcesem.

Sprawdź także

Wiwisekcja neo-KRS

List otwarty sędziego Gąciarka do członków neoKRS – w sprawie uchwały „w sprawie standardów bezstronności …