Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe

Poznań Pride Week 2016

?Społeczne i osobiste konsekwencje braku prawnego uregulowania związków osób tej samej płci oraz skutecznej ochrony przed dyskryminacją? to tytuł dyskusji, w której 24 września w Poznaniu wzięła udział zastępczyni RPO ds. równego traktowania dr Sylwia Spurek. W debacie zabrali głos: reżyserka Agnieszka Holland, dr Dorota Pudzianowska z Helsińskiej Fundacji
Praw Człowieka oraz Hubert Sobecki ze stowarzyszenia Miłość nie wyklucza. Dyskusję poprowadziła Renata Kim. Dr Spurek przypomniała, że od 2011 r. ? na mocy tzw. ustawy równościowej ? Rzecznikowi Praw Obywatelskich powierzono wykonywanie zadań dotyczących realizacji zasady równego traktowania. Mówiła też o tym, jakie skargi dotyczące dyskryminacji ze względu na orientację seksualną trafiają do RPO. Wskazywała m.in. na problemy dotyczące zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Np. w niektórych sytuacjach zdarza się, że – pomimo zgody poświadczonej notarialnie ? gdy pacjent jest nieprzytomny, partner nie może uzyskać informacji o jego stanie zdrowia.

? W takich przypadkach prosimy o zgłaszanie problemu do Biura RPO ? podkreślała dr Spurek. Zastępczyni RPO mówiła również o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie Pana G., który od kilku lat jest w związku z Polakiem i chciał kupić w Polsce mieszkanie. Aby to zrobić musiał uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych, ale szef resortu wydał decyzję odmowną. Do sprawy przystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich. 14 września NSA wydał w tej sprawie wyrok, w którym podzielił argumenty podniesione w skardze RPO. Dyskusja z udziałem dr Sylwii Spurek odbyła się w ramach Poznań Pride Week 2016.

Sprawdź także

Nie, dla politycznego knebla

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z dnia 19-12-2021 w sprawie przyjęcia przez Sejm tzw. …