Strona główna / Aktualności / Poznaniaków ubywa jak Warty

Poznaniaków ubywa jak Warty

Na koniec 2016 r. Poznań zamieszkiwało 540,4 tys. osób, czyli o 2 tys. mniej niż rok wcześniej i o blisko 50 tys. mniej niż w 1990 r. Zjawisko zmniejszania się liczby ludności charakteryzuje obecnie większość dużych miast w Polsce. Pod względem liczby ludności Poznań znajduje się na piątym miejscu wśród polskich miast. W końcu 2016 r. poznaniacy stanowili
15,5% mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz 1,4% ludności kraju. W 2016 r. grupa osób w wieku produkcyjnym liczyła 336,5 tys. mieszkańców (60,4%), w tym blisko 2/3 z nich należało do grupy mobilnej (18-44 lata). Liczebność osób w wieku poprodukcyjnym (126,4 tys.) przewyższa wielkość grupy przedprodukcyjnej (87,5 tys.). Na 1000 osób w wieku zdolności do pracy przypadało 655 mieszkańców w wieku nieprodukcyjnym (w 2010 r. – 524). W ubiegłym roku odnotowano znaczny wzrost liczby urodzeń (6,2 tys. wobec 5,7 tys. w 2014 i 2015 r.), który zauważalnie wpłynął na poprawę wskaźnika przyrostu naturalnego, który w 2016 r. wyniósł 1‰, wobec -0,3‰ rok wcześniej. Spośród 6,2 tys. urodzonych dzieci, 154 (2,5%) urodziło się z ciąż mnogich, z tego 148 dzieci było bliźniakami, a 6 – trojaczkami. Wraz ze wzrostem liczby urodzeń obserwowanym po 2002 r. (po okresie szybkiego spadku rozrodczości), w ostatnim okresie wzrastała liczebność młodszych roczników dzieci i młodzieży. W ubiegłym roku w szczególności wzrost liczebności dotyczył roczników w wieku 0-2 oraz 7-12 lat. Łączna liczba osób w wieku edukacji szkolnej i studiów wyższych nadal spadała i była mniejsza niż w 1990 r. W związku z wystąpieniem w 2016 r. dodatniego przyrostu naturalnego, jedynym czynnikiem wpływającym na ubytek demograficzny w mieście było ujemne saldo migracji, które wyniosło -3,4‰ (w ostatnim roku także uległo niewielkiej poprawie). W rezultacie ubytek liczby ludności, jaki odnotowano w Poznaniu w 2016 r. wynoszący ok. 2 tys. osób, był najniższy od 2000 r. Spadkowi liczby ludności w Poznaniu, towarzyszy wzrost liczby ludności w powiecie poznańskim, co powoduje, iż liczba mieszkańców całej aglomeracji poznańskiej, obejmującej Poznań oraz 17 gmin powiatu poznańskiego rośnie, osiągając obecnie 914 tys. osób (o 8,5% więcej niż w 2000 r.).

Sprawdź także

Szczyty pogardy prawa

„Spotkaniem publicystycznym” nazwał posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa świadek Mikołaj Pawlak. Odmówił złożenia przyrzeczenia, a …