Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Pozycja komitetów wyborczych

Pozycja komitetów wyborczych

Nie ma jeszcze terminów wyborów, a RPO zgłasza ważne wyborcze zastrzeżenia Przeprowadzone ostatnio wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz związana z nimi kampania wyborcza spowodowała napływ, kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich, skarg komitetów wyborczych na nierówne traktowanie tych komitetów w wyborach ? czytamy w wystąpieniu prof. Ireny Lipowicz do Stefana Jana Jaworskiego, przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej.
Skargi napłynęły też od osób ubiegających się o urzędy organów wykonawczych na szczeblu gmin i miast. Na niektóre z poruszanych w skargach problemy pragnę zwrócić uwagę Państwowej Komisji Wyborczej. W piśmie podpisanym przez grupę samorządowców z województwa małopolskiego wskazano Rzecznikowi na nierówną sytuację partyjnych komitetów wyborczych i komitetów wyborczych wyborców w zakresie finansowania kampanii wyborczej. Komitety wyborcze ograniczone są jednolitymi limitami wydatków na kampanię wyborczą. Jednak w zakresie pozyskiwania tych środków komitety wyborcze partii politycznych znajdują się, zdaniem wnioskodawców, w uprzywilejowanej sytuacji, gdyż mogą wykorzystywać na tę kampanię środki z funduszy wyborczych. Ponadto komitety partyjne, jako zarejestrowane z reguły na poziomie centralnym mogą dowolnie rozdysponowywać te środki niezależnie od źródła ich pochodzenia.
Środki finansowe mogą być wykorzystywane na promowanie komitetu, jak i poszczególnych kandydatów. Taka sytuacja w dłuższym przedziale czasu, w opinii skarżących, może poważnie wpłynąć na realną możliwość powstawania i aktywność komitetów lokalnych. Negatywny wpływ na powstawanie komitetów lokalnych mogą mieć także, w ich opinii, zasady dostępu do mediów publicznych. Pozwala to na preferowanie kandydatów z list partyjnych niezależnie od ich faktycznego angażowania się w sprawy lokalne. Podobnie negatywnie skarżący oceniają sposób przydzielania numerów listom wyborczym poszczególnych komitetów, który preferuje komitety partyjne jako rejestrujące się w całym kraju.
Rzecznik prosi o przedstawienie stanowiska Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie podniesionych w skardze zarzutów,

Sprawdź także

Nareszcie Rzecznik dzieci

Monika Horna-Cieślak została powołana przez Sejm na stanowisko Rzeczniczki Praw Dziecka. Zdecydowała o tym bezwzględna …