Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Praktyki i integracja mediatorów

Praktyki i integracja mediatorów

Około stu mediatorów z całego kraju wzięło udział w spotkaniu zorganizowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości. Uczestnicy debatowali na temat kształtu i roli Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości nowej kadencji, wymiany dobrych praktyk oraz integracji środowiska mediatorów. Przedstawiciele Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów obecnej kadencji przedstawili sprawozdanie z dotychczasowej działalności Rady. – Rada musi wyprzedzać oraz kreować rzeczywistość mediacyjną w Polsce ? podsumował sprawozdanie Przewodniczący Rady Pan Jerzy Książek.
– Do tej pory współpraca między Ministerstwem Sprawiedliwości i Radą układała się pomyślnie i za to dziękujemy ? powiedziała dr Marzena Kruk ? Naczelnik Wydziału ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji Ministerstwa Sprawiedliwości. W trakcie długiej i ożywionej dyskusji uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na potrzebę integracji środowiska mediatorów. Pani Ewa Wiśniewska-Sobel ze Stowarzyszenia Mediatorów Polskich opowiedziała o istniejącej inicjatywie ?Okrągły Stół Mediatorów? i zaprosiła na najbliższe spotkanie.
Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się, że jednym z podstawowych zadań Rady w nowej kadencji powinno być stworzenie przejrzystych standardów pracy, a także szkoleń mediatorów. Ponadto, pojawiło się wiele głosów, iż Rada powinna być w przyszłej kadencji platformą komunikacji między środowiskiem mediatorów a resortem sprawiedliwości. Zdaniem uczestników spotkania w składzie Rady powinni znaleźć się przedstawiciele środowisk, które w praktyce zajmują się mediacją (mediatorzy, sędziowie, prokuratorzy i policjanci), a także reprezentanci środowisk naukowych, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zawodowi pełnomocnicy. Wszystkie osoby zainteresowane mediacją oraz mediatorów pragnących przyłączyć się do działań podejmowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości mogą kontaktować się pod adresem: mediacja@ms.gov.pl
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …