Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Praktyki semestralne w HFPC

Praktyki semestralne w HFPC

HFPC zaprasza studentki i studentów prawa do odbycia nieodpłatnych, semestralnych praktyk studenckich w dziale prawnym
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Zgłoszenia przyjmujemy do 25 stycznia 2018 r. Termin: wybrany dzień tygodnia w semestrze letnim 2017/2018 (planowany termin rozpoczęcia praktyk to 19 lutego 2018 r.). Miejsce: siedziba HFPC ? ul. Zgoda 11, Warszawa Praktyki w dziale prawnym HFPC W ramach praktyk semestralnych w dziale prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka studenci będą brali udział w: pracach zespołu wstępnej analizy spraw napływających do HFPC; pracach programów merytorycznych zajmujących się m.in. sprawami z zakresu litygacji strategicznej, interwencji prawnej, dyskryminacji, wolności słowa, prawa migracyjnego i uchodźczego; rozprawach sądowych jako obserwatorzy z ramienia HFPC; organizowanych przez HFPC szkoleniach i seminariach; spotkaniach dotyczących najważniejszych krajowych oraz światowych problemów z zakresu praw człowieka, prowadzonych przez uznane autorytety z zakresu ochrony praw człowieka w Polsce. W ramach odbywanych praktyk, studenci prawa będą objęci merytoryczną opieką pracowników działu prawnego HFPC. Praktyki w HFPC są podstawą do zaliczenia obowiązkowych praktyk studenckich. Dzięki praktykom w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka studenci prawa mogą: pomagać ofiarom naruszeń praw człowieka oraz dowiedzieć się, na czym polegają aktywne działania na rzecz ochrony praw człowieka w Polsce; zetknąć się z precedensowymi sprawami sądowymi i administracyjnymi; zrozumieć jak prawa człowieka przenikają różne dziedziny prawa; poznać jednych z najlepszych ekspertów z zakresu praw człowieka w Polsce; zdobyć umiejętności praktyczne i wiedzę, które mogą być przydatne przy wykonywaniu różnych zawodów prawniczych oraz pracy w urzędach lub kancelariach. Zgłoszenia wraz z CV oraz krótkim opisem, dlaczego chcieliby Państwo odbywać praktyki w HFPC, prosimy wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@hfhr.org.pl. Studentów i studentki IV i V roku prawa zainteresowanych tematyką migracji prosimy wysłać CV wraz z listem motywacyjnym na adres: refugees@hfhr.org.pl. Prosimy o wpisanie w tytule maila ?Praktyki 2018?. Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Sprawdź także

Egzaminy sędziowskie

9 kwietnia 2024 br. w Krakowie rozpoczął się egzamin sędziowski. Dopuszczono do niego 266 aplikantów …

Strona główna / Listy / Praktyki semestralne w HFPC

Praktyki semestralne w HFPC

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza studentów prawa do odbycia semestralnych, nieodpłatnych praktykstudenckich w HFPC. Praktykanci będą uczestniczyli w pracach zespołu wstępnej analizy spraw napływających do HFPC oraz w programach merytorycznych (np. Program Spraw Precedensowych). Praktyki będą odbywały się w siedzibie Fundacji w wybranym dniu tygodnia w semestrze letnim w roku akademickim 2015/2016, w okresie od 18 lutego 2016 r. do 6 czerwca 2016 r. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 2 lutego 2016 r. Zgłoszenia wraz z CV oraz listem motywacyjnym prosimy wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@hfhr.org.pl. Więcej informacji dostępnych jest na stronie HFPC.

Sprawdź także

Egzaminy sędziowskie

9 kwietnia 2024 br. w Krakowie rozpoczął się egzamin sędziowski. Dopuszczono do niego 266 aplikantów …

Strona główna / Listy / Praktyki semestralne w HFPC

Praktyki semestralne w HFPC

HFPC zaprasza studentów wydziałów prawa do odbycia semestralnych, nieodpłatnych praktyk studenckich w dziale prawnymHFPC lub programie edukacyjno-interwencyjnym Klinika ?Prawa człowieka a podatki?. Praktyki w dziale prawnym HFPC W ramach praktyk w dziale prawnym studenci będą uczestniczyli w pracach zespołu wstępnej analizy spraw oraz programach merytorycznych. Praca praktykantów będzie obejmowała opracowywanie kompleksowych raportów spraw, przygotowywanie analizy możliwych działań prawnych i ich skutków, realizacji uzgodnionych działań poprzez przygotowywanie projektów pism interwencyjnych i opinii prawnych. Więcej informacji o praktykach w dziale prawnym HFPC dostępnych jest tutaj. Zgłoszenia na praktyki w dziale prawnym (CV wraz z listem motywacyjnym) prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@hfhr.org.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń: 9 października 2015 r. Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Praktyki w Klinice ?Prawa człowieka a podatki? W ramach programu Klinika ?Prawa człowieka a podatki? studenci będą uczestniczyli w zajęciach prowadzonych pro bono przez mec. Roberta Krasnodębskiego (radcę prawnego i partnera w Kancelarii Weil Gotshal & Manges). W ramach zajęć studenci będą zajmować się analizą wybranych spraw dotyczących problematyki prawa podatkowego. Wyróżniający się student/studentka (bądź studenci) uczestniczący w zajęciach Kliniki uzyskają możliwość udziału w letnim programie praktyk Kancelarii Weil Gotshal & Manges. Więcej informacji o Klinice ?Prawa człowieka a podatki? dostępnych jest tutaj. Zgłoszenia (CV oraz krótki list motywacyjny) prosimy wysyłać na adres: a.ploszka@hfhr.org.pl, w tytule wiadomości wpisując: Klinika ?Prawa człowieka a podatki?. Termin zgłoszeń: 11 października 2015 r. Z wybranymi osobami mogą zostać przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

Sprawdź także

Egzaminy sędziowskie

9 kwietnia 2024 br. w Krakowie rozpoczął się egzamin sędziowski. Dopuszczono do niego 266 aplikantów …