Praktyki w Fundacji

Studenci prawa mogą odbyć miesięczne, nieodpłatne praktyki semestralne w HFPC.Termin: wybrany dzień w tygodniu w semestrze letnim, w okresie od 7.03.2011 r. do 3.06.2011 r. Miejsce: Warszawa, ul. Zgoda 11. Praktyki w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka umożliwiają: • zdobycie doświadczenia i praktycznych umiejętności wykorzystywania wiedzy prawniczej (analizy spraw, przygotowywanie korespondencji, opracowywanie projektów opinii prawnych); • zajmowanie się sprawami z różnych dziedzin prawa, w tym sprawami przełomowymi dla ochrony praw człowieka w Polsce; • obserwowanie rozpraw sądowych; • pracę z doświadczonymi prawnikami oraz ekspertami; • uczestniczenie w konferencjach i seminariach organizowanych przez Fundację i jej partnerów; • zrozumienie na czym polegają działania prawne w interesie publicznym.
W ramach praktyk w HFPC studenci będą uczestniczyli w pracach zespołu wstępnej analizy spraw oraz programach merytorycznych (Program Interwencji Prawnej, Program Spraw Precedensowych, Program Klinika Niewinność, Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce, Program Prawa Człowieka a Rozliczenia z Przeszłością, Obserwatorium Działalności CIA w Polsce oraz Monitoring Procesu Legislacyjnego w Obszarze Wymiaru Sprawiedliwości). Ich praca będzie obejmowała opracowywanie kompleksowych raportów spraw, przygotowywanie analizy możliwych działań prawnych i ich skutków, realizacji uzgodnionych działań poprzez przygotowywanie projektów pism interwencyjnych, stanowisk i wystąpień Fundacji, opinii prawnych przedkładanych sądom i organom administracji publicznej, monitorowanie postępów w prowadzonych sprawach, w tym obserwacji postępowań sądowych, przygotowywanie publikacji na temat konkretnych spraw i osiągniętych rezultatów.
W czasie trwania praktyk przewidujemy spotkania i seminaria z prawnikami Helsińskiej Fundacji oraz jej partnerów. Celem spotkań jest przekazanie informacji na temat form działania Fundacji na kanwie dotychczas prowadzonych spraw (m.in. litygacja strategiczna, monitoring postępowań sądowych, opinia przyjaciela sądu) oraz pogłębienie wiedzy z zakresu prawa międzynarodowego i praw człowieka. Przez cały okres trwania praktyki studenci będą otoczeni opieką merytoryczną prawnika Fundacji, z którym będą mieli możliwość zaangażowania się w dodatkowe projekty (przygotowanie publikacji w oparciu o standardy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, wspólne przyjmowanie klientów, udział w konferencjach i spotkaniach). Praktyki semestralne w HFPC są podstawą do zaliczenia obowiązkowych praktyk studenckich. Po zakończeniu semestralnych praktyk studenckich istnieje możliwość nawiązania dalszej współpracy z Fundacją. Zgłoszenia wraz z CV oraz krótkim listem motywacyjnym prosimy wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@hfhr.org.pl . Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Termin zgłoszeń: do 25 lutego 2011 r.

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …