Strona główna / Listy / Praktyki w HFPCz

Praktyki w HFPCz

HFPCz zaprasza studentów prawa do odbycia semestralnych, nieodpłatnych praktyk studenckichw Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. rekrutacja_hfhrTermin: wybrany dzień tygodnia w semestrze letnim w roku akademickim 2014/2015, w okresie od 23 lutego 2015 r. do 9 czerwca 2015 r. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 13 lutego 2015 r. Miejsce: siedziba HFPC ? ul. Zgoda 11, Warszawa Dzięki praktykom w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka studenci prawa mogą: • pomagać ofiarom naruszeń praw człowieka, • dowiedzieć się na czym polegają aktywne działania na rzecz ochrony praw człowieka w Polsce, • zetknąć się z precedensowymi sprawami sądowymi i administracyjnymi, • zrozumieć jak prawa człowieka przenikają różne dziedziny prawa (prawo cywilne, karne, administracyjne), • poznać jednych z najlepszych ekspertów z zakresu praw człowieka w Polsce (m.in. prof. Ireneusz Kamiński, dr Piotr Kładoczny, dr Dorota Pudzianowska, dr Adam Bodnar), • zdobyć umiejętności praktyczne i wiedzę, które mogą być przydatne przy wykonywaniu różnych zawodów prawniczych oraz pracy w urzędach lub kancelariach, • poznać funkcjonowanie sądów poprzez uczestnictwo w rozprawach jako obserwatorzy. Praktykanci będą uczestniczyli w pracach zespołu wstępnej analizy spraw napływających do HFPC oraz w programach merytorycznych (np. Program Spraw Precedensowych). Każdy dzień praktyk będzie się rozpoczynał od spotkania/mini-wykładu nt. aktualnych działań podejmowanych przez HFPC lub najważniejszych krajowych czy światowych problemów z zakresu praw człowieka. Prawnicy HFPC będą się starali zachęcać praktykantów do uczestnictwa w organizowanych przez Fundację konferencjach i seminariach. Praktyki semestralne w HFPC są podstawą do zaliczenia obowiązkowych praktyk studenckich. Zgłoszenia wraz z CV oraz listem motywacyjnym prosimy wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@hfhr.org.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 13 lutego 2015 r. Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Sprawdź także

Tenisowe mistrzostwa palestry

XXVIII Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników 24-26 maja XXVIII Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników odbędą się 24-26 …

Strona główna / Listy / Praktyki w HFPCz

Praktyki w HFPCz

Zapraszamy studentów wydziałów prawa do odbycia semestralnych, nieodpłatnych praktyk studenckich w dziale prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
lub programie edukacyjno-interwencyjnym ?Klinika prawa człowieka a podatki?. W ramach praktyk w dziale prawnym studenci będą uczestniczyli w pracach zespołu wstępnej analizy spraw oraz programach merytorycznych. Praca praktykantów będzie obejmowała opracowywanie kompleksowych raportów spraw, przygotowywanie analizy możliwych działań prawnych i ich skutków, realizacji uzgodnionych działań poprzez przygotowywanie projektów pism interwencyjnych i opinii prawnych. Więcej informacji o praktykach w dziale prawnym HFPC dostępnych jest tutaj. W ramach programu Klinika ?Prawa człowieka a podatki? studenci będą uczestniczyli w zajęciach prowadzonych pro bono przez mec. Roberta Krasnodębskiego (radcę prawnego i partnera w Kancelarii Weil Gotshal & Manges). W ramach zajęć studenci będą zajmować się analizą wybranych spraw dotyczących problematyki prawa podatkowego. Więcej informacji o Klinice i rekrutacji do niej dostępnych jest tutaj. Zgłoszenia (CV oraz list motywacyjny) na praktyki lub do udziału w Klinice przyjmowane są do 14 października 2014. Zgłoszenia na praktyki w dziale prawnym prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@hfhr.org.pl Zgłoszenia do udziału w Klinice ?Prawa człowieka a podatki? prosimy przesyłać na adres: a.ploszka@hfhr.org.pl

Sprawdź także

Tenisowe mistrzostwa palestry

XXVIII Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników 24-26 maja XXVIII Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników odbędą się 24-26 …

Strona główna / Listy / Praktyki w HFPCz

Praktyki w HFPCz

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza studentów wydziałów prawa do odbycia miesięcznych nieodpłatnych praktyk wakacyjnych w dziale prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Termin: wybrany miesiąc: lipiec, sierpień lub wrzesień 2014 r. Miejsce: Warszawa, ul. Zgoda 11 Praktyki w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka umożliwiają: • zdobycie doświadczenia i praktycznych umiejętności wykorzystywania wiedzy prawniczej (analizy spraw, przygotowywania korespondencji, opracowywania projektów opinii prawnych); • zajmowanie się sprawami z różnych dziedzin prawa, w tym sprawami przełomowymi dla ochrony praw człowieka w Polsce; • obserwowanie rozpraw sądowych; • pracę z doświadczonymi prawnikami oraz ekspertami; • uczestniczenie w konferencjach i seminariach organizowanych przez Fundację i jej partnerów; • zrozumienie na czym polegają działania prawne w interesie publicznym. W ramach praktyk w HFPC studenci będą uczestniczyli w pracach zespołu wstępnej analizy spraw oraz programów merytorycznych (Program Interwencji Prawnej, Program Spraw Precedensowych, Klinika Niewinność, Obserwatorium wolności mediów w Polsce, Obserwatorium działalności CIA w Polsce, Monitoring procesu legislacyjnego w obszarze wymiaru sprawiedliwości, Klinika Prawa człowieka a podatki). Ich praca będzie obejmowała opracowywanie kompleksowych raportów spraw, przygotowywanie analizy możliwych działań prawnych i ich skutków, realizacji uzgodnionych działań poprzez przygotowywanie projektów pism interwencyjnych, stanowisk i wystąpień Fundacji, opinii prawnych przedkładanych sądom i organom administracji publicznej, monitorowanie postępów w prowadzonych sprawach, w tym obserwacji postępowań sądowych, przygotowywanie publikacji na temat konkretnych spraw i osiągniętych rezultatów. W czasie trwania praktyk przewidujemy spotkania i seminaria z prawnikami Helsińskiej Fundacji oraz jej partnerami. Celem spotkań jest przekazanie informacji na temat form działania Fundacji na kanwie dotychczas prowadzonych spraw (m.in. litygacja strategiczna, monitoring postępowań sądowych, opinia przyjaciela sądu) oraz pogłębienie wiedzy z zakresu prawa międzynarodowego i praw człowieka. Przez cały okres trwania praktyki studenci otoczeni będą merytoryczną opieką prawnika Fundacji, z którym będą mieli możliwość zaangażowania się w dodatkowe projekty (przygotowanie publikacji w oparciu o standardy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, wspólne przyjmowanie klientów, udział w konferencjach i spotkaniach). Praktyki wakacyjne w HFPC są podstawą do zaliczenia obowiązkowych praktyk studenckich. Po zakończeniu wakacyjnych praktyk studenckich istnieje możliwość nawiązania dalszej współpracy z Fundacją. Zgłoszenia wraz z CV oraz krótkim listem motywacyjnym prosimy wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@hfhr.org.pl. Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Termin przyjmowania zgłoszeń: do 18 czerwca 2014 r. – See more at: http://www.hfhr.pl/praktyki-wakacyjne-w-dziale-prawnym-helsinskiej-fundacji-praw-czlowieka-3/#sthash.Y9w3ROYq.dpuf

Sprawdź także

Tenisowe mistrzostwa palestry

XXVIII Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników 24-26 maja XXVIII Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników odbędą się 24-26 …