Strona główna / Listy / Praktyki wakacyjne w HFPC

Praktyki wakacyjne w HFPC

HFPC zapraszama studentów prawa do odbycia miesięcznych, nieodpłatnych, wakacyjnych praktyk studenckich w dziale
prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Zgłoszenia przyjmujemy do 4 maja. Termin: wybrany miesiąc ? lipiec, sierpień lub wrzesień 2016 r. Miejsce: siedziba HFPC ? ul. Zgoda 11, Warszawa W ramach praktyk wakacyjnych w dziale prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka studenci będą brali udział: w pracach zespołu wstępnej analizy spraw napływających do HFPC oraz w pracach programów merytorycznych (np. Programu Spraw Precedensowych, Programu Interwencji Prawnej, Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce, Programu Artykuł 32); w rozprawach sądowych jako obserwatorzy z ramienia HFPC; w organizowanych przez HFPC szkoleniach i seminariach; w spotkaniach dotyczących najważniejszych krajowych oraz światowych problemów z zakresu praw człowieka, prowadzonych przez uznane autorytety z zakresu ochrony praw człowieka w Polsce. Z przyjemnością pragniemy również poinformować, że od wakacyjnych praktyk studenckich w 2016 r. studenci będą mieli możliwość uczestnictwa w cyklach warsztatów szkoleniowych, m.in. w 10-godzinnym cyklu warsztatów w zakresie sporządzania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Warsztaty szkoleniowe będą prowadzone przez uznanych ekspertów, zaś za ich pomyślne ukończenie studenci otrzymają certyfikaty. W ramach odbywanych praktyk, studenci prawa będą objęci merytoryczną opieką pracowników działu prawnego HFPC. Praktyki wakacyjne w HFPC są podstawą do zaliczenia obowiązkowych praktyk studenckich. Dzięki praktykom w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka studenci prawa mogą: pomagać ofiarom naruszeń praw człowieka oraz dowiedzieć się na czym polegają aktywne działania na rzecz ochrony praw człowieka w Polsce; zetknąć się z precedensowymi sprawami sądowymi i administracyjnymi; zrozumieć jak prawa człowieka przenikają różne dziedziny prawa; poznać jednych z najlepszych ekspertów z zakresu praw człowieka w Polsce; zdobyć umiejętności praktyczne i wiedzę, które mogą być przydatne przy wykonywaniu różnych zawodów prawniczych oraz pracy w urzędach lub kancelariach. Zgłoszenia wraz z CV oraz krótkim opisem, dlaczego chcieliby Państwo odbywać praktyki w HFPC prosimy wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@hfhr.org.pl. Do wybranych kandydatów zwrócimy się z prośbą o przygotowanie odpowiedzi na kazus, a następnie przeprowadzimy rozmowę kwalifikacyjną.

Sprawdź także

Egzamin komorniczy

W piątek (12.04.br.) zakończył się egzamin komorniczy. Wnioski o dopuszczenie do sprawdzianu złożyło 91 aplikantów …

Strona główna / Listy / Praktyki wakacyjne w HFPC

Praktyki wakacyjne w HFPC

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza studentów wydziałów prawa do odbycia miesięcznych, nieodpłatnych praktyk studenckich w dziale prawnym Fundacji.W ramach praktyk studenci będą uczestniczyli w pracach zespołu wstępnej analizy spraw oraz programach merytorycznych (m.in. Program Interwencji Prawnej, Program Spraw Precedensowych, Program Klinika Niewinność, Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce, Obserwatorium Działalności CIA w Polsce oraz Monitoring Procesu Legislacyjnego w Obszarze Wymiaru Sprawiedliwości). Ich praca będzie obejmowała opracowywanie kompleksowych raportów spraw, przygotowywanie analizy możliwych działań prawnych i ich skutków, realizacje uzgodnionych działań poprzez przygotowywanie projektów pism interwencyjnych, stanowisk i wystąpień Fundacji, opinii prawnych przedkładanych sądom i organom administracji publicznej, monitorowanie postępów w prowadzonych sprawach, w tym obserwacji postępowań sądowych, przygotowywanie publikacji na temat konkretnych spraw i osiągniętych rezultatów. W czasie trwania praktyk przewidujemy spotkania i seminaria z prawnikami HFPC. Podczas praktyk studenci będą również otoczeni opieką merytoryczną prawnika Fundacji, z którym będą mieli możliwość zaangażowania się w dodatkowe projekty (wspólne przyjmowanie klientów, udział w konferencjach i spotkaniach). Praktyki wakacyjne w HFPC są podstawą do zaliczenia obowiązkowych praktyk studenckich, a po ich zakończeniu istnieje możliwość nawiązania dalszej współpracy z Fundacją. Praktyki można odbyć w trakcie wybranego miesiąca lipiec, sierpień lub wrzesień 2013 r.). Zgłoszenia wraz z CV oraz listem motywacyjnym prosimy wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@hfhr.org.pl. Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Termin nadsyłania zgłoszeń: 17 czerwca 2013 r.

Sprawdź także

Egzamin komorniczy

W piątek (12.04.br.) zakończył się egzamin komorniczy. Wnioski o dopuszczenie do sprawdzianu złożyło 91 aplikantów …

Strona główna / Listy / Praktyki wakacyjne w HFPC

Praktyki wakacyjne w HFPC

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza studentów wydziałów prawa do odbycia miesięcznych, nieodpłatnych praktyk wakacyjnych w dziale prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Termin ? wybrany miesiąc: lipiec, sierpień lub wrzesień 2012 r. Miejsce ? Warszawa, ul. Zgoda 11 Praktyki w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka umożliwiają: zdobycie doświadczenia i praktycznych umiejętności wykorzystywania wiedzy prawniczej (analizy spraw, przygotowywania korespondencji, opracowywania projektów opinii prawnych); zajmowanie się sprawami z różnych dziedzin prawa, w tym sprawami przełomowymi dla ochrony praw człowieka w Polsce; obserwowanie rozpraw sądowych; pracę z doświadczonymi prawnikami oraz ekspertami; uczestniczenie w konferencjach i seminariach organizowanych przez Fundację i jej partnerów; zrozumienie na czym polegają działania prawne w interesie publicznym.
W ramach praktyk w HFPC studenci będą uczestniczyli w pracach zespołu wstępnej analizy spraw oraz programów merytorycznych (Program Interwencji Prawnej, Program Spraw Precedensowych, Klinika Niewinność, Obserwatorium wolności mediów w Polsce, Obserwatorium działalności CIA w Polsce, Monitoring procesu legislacyjnego w obszarze wymiaru sprawiedliwości, Opieka zdrowotna w polskich więzieniach i aresztach, Standardy rzetelnego procesu w postępowaniach dyscyplinarnych oraz Klinika Prawa Własności).
Praca praktykantów będzie obejmowała opracowywanie kompleksowych raportów spraw, przygotowywanie analizy możliwych działań prawnych i ich skutków, realizacji uzgodnionych działań poprzez przygotowywanie projektów pism interwencyjnych, stanowisk i wystąpień Fundacji, opinii prawnych przedkładanych sądom i organom administracji publicznej, monitorowanie postępów w prowadzonych sprawach, w tym obserwacji postępowań sądowych, przygotowywanie publikacji na temat konkretnych spraw i osiągniętych rezultatów. W czasie trwania praktyk przewidujemy spotkania i seminaria z prawnikami Helsińskiej Fundacji oraz jej partnerami.
Celem spotkań jest przekazanie informacji na temat form działania Fundacji na kanwie dotychczas prowadzonych spraw (m.in. litygacja strategiczna, monitoring postępowań sądowych, opinia przyjaciela sądu) oraz pogłębienie wiedzy z zakresu prawa międzynarodowego i praw człowieka. Przez cały okres trwania praktyki studenci otoczeni będą merytoryczną opieką prawnika Fundacji, z którym będą mieli możliwość zaangażowania się w dodatkowe projekty (przygotowanie publikacji w oparciu o standardy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, wspólne przyjmowanie klientów, udział w konferencjach i spotkaniach).
Praktyki wakacyjne w HFPC są podstawą do zaliczenia obowiązkowych praktyk studenckich. Po zakończeniu wakacyjnych praktyk studenckich istnieje możliwość nawiązania dalszej współpracy z Fundacją.
Zgłoszenia (CV wraz z krótkim listem motywacyjnym) ze wskazaniem miesiąca praktyk prosimy wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@hfhr.org.pl. Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 7 czerwca 2012 r.

Sprawdź także

Egzamin komorniczy

W piątek (12.04.br.) zakończył się egzamin komorniczy. Wnioski o dopuszczenie do sprawdzianu złożyło 91 aplikantów …