Strona główna / Listy / Prawa osób z dysfunkcjami

Prawa osób z dysfunkcjami

Rzecznik od lat zajmuje się ochroną praw osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, w szczególności osób ubezwłasnowolnionych.
Kwestią poruszaną we wcześniejszych wystąpieniach było prawo osób ubezwłasnowolnionych do reprezentacji i wynikający z niego problem, zarówno praktyczny, jak i systemowy, ze znalezieniem kandydatów na opiekunów i kuratorów dla tej grupy osób. Kolejnym zagadnieniem poruszanym przez Rzecznika był dyskryminacyjny charakter regulacji zawartych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, które uniemożliwiają, z pewnymi wyjątkami, zawarcie związku małżeńskiego przez osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynika, że obie te kwestie zostały połączone w jednym projekcie zmian w podstawowych regulacjach prawnych związanych z instytucją ubezwłasnowolnienia, tj. w kodeksach: cywilnym, postępowania cywilnego, rodzinnym i opiekuńczym. Projekt ten był konsultowany publicznie i opiniowany, jednak jak wynika z informacji zawartych na stronie Rządowego Procesu Legislacyjnego, od maja 2015 r. nie prowadzono dalszych prac legislacyjnych. Rzecznik prosi o przekazanie informacji, na jakim etapie prac legislacyjnych znajduje się wspomniany projekt, a także, czy będzie uwzględniał propozycję Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego wprowadzenia do polskiego systemu prawnego instytucji przedstawiciela opiekuńczego.

Sprawdź także

Tenisowe mistrzostwa palestry

XXVIII Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników 24-26 maja XXVIII Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników odbędą się 24-26 …