Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Prawnicy o masowej emigracji

Prawnicy o masowej emigracji

5 lutego r. pr. Dariusz Sałajewski, Prezes KRRP wziął udział w 44 Konferencji Prezesów Europejskich Samorządów Prawniczych w Wiedniu. Tematem tegorocznej konferencji były granice prawa w obliczu masowej migracji. Wśród prelegentów byli między innymi Koen Lenaerts, Prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Conlan Smyth,przewodniczący grupy roboczej CCBE ds. migracji, Thilo Sarrazin, pisarz i były członek zarządu Niemieckiego Banku Federalnego (Bundesbanku). Konferencja Prezydentów jest największym tego typu wydarzeniem w Europie z udziałem blisko 200 reprezentantów samorządów zawodowych i międzynarodowych organizacji prawniczych nie tylko z Europy, ale także z innych kontynentów.
SESJA PLENARNA, POSIEDZENIE KOMITETU STAŁEGO ORAZ KOMISJI I GRUP ROBOCZYCH CCBE
W dniach 3-5 lutego delegacja KRRP wzięła udział w pierwszym w tym roku posiedzeniu Komitetu Stałego CCBE, nadzwyczajnej Sesji Plenarnej oraz w obradach komisji i grup roboczych tej organizacji. Prezes KRRP uczestniczył w uroczystym pożegnaniu odchodzącej Prezydent CCBE r. pr. Marii Ślązak, które miało miejsce 3 lutego wieczorem w trakcie uroczystej kolacji wydanej przez CCBE na zakończenie kadencji ustępującej Prezydent. W trakcie tego wzruszającego pożegnania nowo wybrany Prezydent CCBE, francuski prawnik Michel Benichou, podkreślił szczególne zaangażowanie Marii Ślązak w prace organizacji, w tym zainicjowanie w trakcie jej kadencji szeregu przedsięwzięć, takich jak stałe prace komisji o przyszłości usług prawniczych, zawieranie porozumień twinningowych o współpracy między samorządami członkowskimi CCBE czy tłumaczenie Newslettera CCBE na języki narodowe. Podziękował też za niezwykłą Sesję Plenarną w Gdańsku z udziałem Prezydenta Lecha Wałęsy, która w opinii wielu delegacji została uznana za najlepszą Sesję Plenarną od wielu lat. W odpowiedzi Prezydent Ślązak podziękowała nowemu prezydentowi, wszystkim członkom CCBE, a szczególnie polskiej delegacji za wsparcie w trakcie trwania jej mandatu. Na zakończenie Michel Benichou i reprezentanci szeregu samorządów prawniczych wręczyli mec. Marii Ślązak kwiaty i drobne upominki dziękując za jej pracę na stanowisku Prezydenta CCBE. Strona3 Prezes KRRP wziął również udział w posiedzeniu nadzwyczajnej Sesji Plenarnej CCBE, w trakcie którego potwierdzono wybór nowej Prezydencji CCBE w składzie: Michel Benichou z Francji ? Prezydent, Ruthven Gemmel z Wielkiej Brytanii ? Pierwszy Wiceprezydent, Antonin Mokry z Czech ? Drugi Wiceprezydent i Jose de Freitas z Portugalii ? Trzeci Wiceprezydent. Następnie ustępująca Prezydent Maria Ślązak ogłosiła przyznanie dorocznej nagrody CCBE w dziedzinie praw człowieka azerskiemu prawnikowi Intigamowi Aliyevowi, który od sierpnia 2014 roku przebywa w więzieniu; nowy Prezydent Michel Benichou i przewodniczący komisji praw człowieka CCBE Patrick Henry zakomunikowali przyznanie nagrody drugiemu laureatowi – chińskiej firmie prawniczej Fengrui, której działalność została sparaliżowana przez chińskie władze po aresztowaniu kilkudziesięciu prawników pracujących na jej rzecz. W imieniu uwięzionego Intigama Aliyeva nagrodę odebrało dwoje jego dzieci, a ponadto zebrani wysłuchali wideo-przesłania chińskiego uchodźcy i prawnika Teng Biao przebywającego na wygnaniu w USA.

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …