Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Prawnicy z Europy wspierają SN

Prawnicy z Europy wspierają SN

W dniu 6 lipca w Sądzie Najwyższym odbyły się spotkania z przedstawicielami Amnesty International, a także z przedstawicielami europejskich organizacji sądowniczych. W ramach pierwszego spotkania Pierwszy Prezes SN, Małgorzata Gersdorf oraz rzecznik prasowy SN sędzia Michał Laskowski odbyli rozmowy z delegacją Amnesty International w składzie:

W ramach pierwszego spotkania Pierwszy Prezes SN, Małgorzata Gersdorf oraz Rzecznik Prasowy SN Michał Laskowski odbyli rozmowy z delegacją Amnesty International w składzie: – Kumi Naidoo, przyszły Sekretarz Generalny AI (obejmie urząd w niedzielę, 8.07.); -Gauri van Gulik, Dyrektor ds. Europy z Sekretariatu Międzynarodowego AI; -Draginja Nadażdin, Dyrektor Stowarzyszenia Amnesty International z siedzibą w Warszawie. Na drugim ze spotkań z Pierwszym Prezesem SN, Małgorzatą Gersdorf; Prezesem SN kierującym pracami Izby Cywilnej Dariuszem Zawistowskim; Prezesem SN kierującym pracami Izby Karnej Stanisławem Zabłockim oraz Rzecznikiem Prasowym SN Michałem Laskowskim rozmawiali: -Kees Sterk – Prezydent Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ), Wiceprezes holenderskiej Rady Sądowniczej; – Maarten Feteris – Reprezentuje Przewodniczącego Europejskiej Sieci Pierwszych Prezesów Sądów Europejskich UE, Prezes Sądu Najwyższego Holandii; – Marc de Werd, przedstwiciel Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich przy Radzie Europy (CCJE). Spotkania dotyczyły aktualnej sytuacji wokół Sądu Najwyższego. Przybyli goście przekazali prof. Małgorzacie Gersdorf, Pierwszemu Prezesowi SN, wyrazy wsparcia.
Rozmowy z Europejską Siecią Rad Sądowniczych
Prezes SN Holandii Maartenem Feteris
W piątek prof. Małgorzata Gersdorf spotkała się w Sądzie Najwyższym z prezydentem Europejskiej Sieci Rad Sądowniczych Keesem Sterkiem, Prezesem Sądu Najwyższego Holandii, Maartenem Feterisem i przedstawicielem Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich przy Radzie Europy Marc de Werdem. Podczas konferencji prasowej po spotkaniu Prezes Sądu Najwyższego Holandii podkreślił, że przedstawiciele europejskiego środowiska sędziowskiego przyjechali do Warszawy, aby okazać moralne wsparcie sędziom. „Już w zeszłym roku Europejska Sieć Rad Sądownictwa wystosowała deklarację, w której wyraziliśmy wysoki stopień zmartwienia odnośnie sytuacji w Polsce i łamania niezależności sądownictwa. Od tamtego czasu sytuacja w Polsce jest jeszcze gorsza” – oświadczył Feteris. „Jesteśmy tu, aby odwiedzić i wyrazić szacunek dla pani Gersdorf”.
Prezydent Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa Kees Sterk wyraził zaniepokojenie stanem niezależności wymiaru sprawiedliwości w Polsce. „Jesteśmy tu, aby odwiedzić i wyrazić szacunek dla pani Gersdorf ponieważ my, jako sieć, uważamy, że niezależne sądownictwo jest niezmiernie istotne dla wszystkich państw członkowskich UE. Jesteśmy bardzo zmartwieni stanem niezależności sądów w Polsce. Wspieramy sędziów, którzy są wystarczająco odważni, aby bronić niezależności. I my jako sieć postrzegamy to jako obowiązek każdego sędziego by bronić tej niezależności” – podkreślił Sterk. Przedstawiciel Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich przy Radzie Europy powiedział, że jest „zmartwiony stanem praworządności w Polsce jeżeli chodzi o trójpodział władzy i niezależność sądownictwa”. „Mam nadzieję, że niezależność sądownictwa zostanie przywrócona” – dodał.
Źródło:interia.pl

Sprawdź także

10 kłamstw TKPiS

26 sędzi i sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku o 10 nieprawdach w wyroku TK …