Totalna trwoga prawników

Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości wystąpili dziś na konferencji w siedzibie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, gdzie krytycznie wypowiedzieli się o projekcie nowelizacji przepisów o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym. – Ta ustawa jest potwornie niebezpieczna, zaostrza kary wobec sędziów. I widać, że teraz prokuratura nie ma stać na straży porządku prawnego, ale ścigać sędziów – powiedział Waldemar Żurek.

Prof. Marcin Matczak stwierdził, że "prof. Pawłowicz, która trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, jest wrogiem UE, a teraz ona m.in. będzie wypowiadać się" ws. przepisów
- Kiedy sędziowie bronią niezależności sądownictwa, to mówi się, że są upolitycznieni - zarzucił rządzącym Matczak
- Ta ustawa likwiduje trójpodział władzy i oznacza powrót do modelu monowładzy, znanego nam z okresu PRL - oceniła prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Danuta Przywara

Obszerny projekt nowelizacji przepisów o ustroju sądów i SN, a także o sądach administracyjnych, wojskowych i prokuraturze – przygotowany przez posłów PiS – w zeszłym tygodniu został złożony w Sejmie.

  • Jutro o 18 przed wszystkimi sądami w Polsce i przed sejmem odbędą się spotkania obywatelskie – zapowiedział sędzia Waldemar Żurek. – To jest czas niezwykle trudy dla sędziów, musimy wyjść z sądów i tłumaczyć, dlaczego ta ustawa wypycha nas poza porządek prawny – stwierdził.
  • Chcemy korzystać z unijnego porządku prawnego. Ta ustawa chce zamknąć usta sędziom i respektowanie wyroków TSUE. Likwiduje też sędziowski samorząd, co może mieć przełożenie na każdego obywatela – ocenił Żurek. – Ta ustawa jest potwornie niebezpieczna, zaostrza kary wobec sędziów. I widać, że teraz prokuratura nie ma stać na straży porządku prawnego, ale ścigać sędziów – dodał.
  • Pamiętam czasy, gdy nie można było wyrażać swoich poglądów, chodzić na demonstracje. Dzisiaj nam to wolno, bo jest niezależny od polityków sąd. Stoimy na straży obywatelskich swobód – powiedział Żurek.
  • Mamy przypadki, kiedy przedstawiciele polskiego rządu kłamią, mówiąc, że nie ma karania sędziów za wydawanie orzeczeń – zarzucił rządowi sędzia Żurek.
    Wawrykiewicz: nasza władza pokazuje, że standardy są jej całkowicie obce
  • Jako apolityczni sędziowie RP nie możemy pozostać obojętni na ten projekt. Ta ustawa jest niebezpieczna przede wszystkim dla obywateli. Zróbmy wszystko, by nie została uchwalona w takim kształcie, w jakim została zaproponowana – dodał jeden z uczestników konferencji.
  • Nasza władza pokazuje, że idzie w zupełnie innym kierunku, że standardy są im całkowicie obce, by sądy orzekały w taki sposób, jakiego władza oczekuje – ocenił adwokat Michał Wawrykiewicz. – Sytuacja jest bardzo poważna – dodał.

Prof. Marcin Matczak przypomniał, że rada Wydziału Prawa UW sprzeciwiła się projektowi ustawy w specjalnej uchwale. – Ustawa wyprowadza Polskę z UE. – stwierdził. – Zwracam uwagę, że prof. Pawłowicz, która trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, jest wrogiem UE, a teraz ona m.in. będzie wypowiadać się w tych sprawach – dodał.

Jak stwierdził Matczak, „suweren w Polsce powiedział wyraźnie, że chce być w UE”. – Nie da się być w UE, jeżeli nie respektuje się wyroków TSUE – mówił. – Chcę powiedzieć, że to nieprawda, że istnieje sprzeczność między prawem unijnym, wyrokiem TSUE, a polską konstytucją – powiedział.Kiedy sędziowie bronią niezależności sądownictwa, to mówi się, że są upolitycznieni – zarzucił rządzącym Matczak.Ta ustawa likwiduje trójpodział władzy i oznacza powrót do modelu monowładzy, znanego nam z okresu PRL – oceniła prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Danuta Przywara.

STANOWISKO DZIEKANÓW PRAWA

Głos publicznie zdecydowali się zabrać także dziekani wydziałów prawa na polskich uczelniach. „Wyrażamy głębokie zaniepokojenie niekonstytucyjnymi rozwiązaniami proponowanymi w projekcie zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw” – czytamy we wspólnym oświadczeniu, poświadczonym podpisami większości z nich.
Jakie mankamenty projektu w nim dostrzegają? Przede wszystkim dążenie do ograniczenia autonomii samorządu sędziowskiego, a także podstawowych praw i wolności sędziów jako obywateli Rzeczypospolitej Polskiej – w tym ich prawo do zrzeszania się, do prywatności, do krytyki władzy i udziału w życiu publicznym, do pozyskiwania informacji oraz wolność słowa. Projekt wprowadza także odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za ich zgodną z obowiązującym prawem działalność orzeczniczą i umożliwia usuwanie ze służby tych z nich, którzy będą stosować bezpośrednio przepisy konstytucji lub prawa Unii Europejskiej.
Dziekani podkreślają także fakt, że projekt zmienia sposób wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, na podobieństwo budzącej poważne wątpliwości konstytucyjne procedury wyboru obecnego prezesa Trybunału Konstytucyjnego. To wszystko, razem wzięte, „może pozbawić obywateli Rzeczypospolitej ich konstytucyjnego prawa do ‚sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd’ (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP)” – czytamy w oświadczeniu.

Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UW w związku z projektem ustawy o Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw z dnia 12 grudnia 2019 r.
OŚWIADCZENIE RADY WYDZIAŁU PRAWA UW
Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego stwierdza, że niezależność sądów i niezawisłość sędziów są fundamentem demokratycznego państwa prawnego i podstawową zasadą europejskiego ładu ustrojowego wyrażonego w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Sprzeciwiamy się wszelkim działaniom godzącym w te zasady, w tym zwłaszcza wniesionemu ostatnio do Sejmu projektowi nowelizacji ustawy o Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 69/IX kadencja Sejmu). Projekt ten zmierza do dyscyplinowania sędziów stosujących prawo europejskie i respektujących wyroki TSUE z 19 listopada 2019 oraz SN z 5 grudnia 2019 r. Podobne regulacje nie obowiązują w żadnym z państw europejskiej rodziny i tradycji prawnej. Wyrażamy wdzięczność wszystkim sędziom, którzy stoją na straży niezależności sądów i bronią niezawisłości sędziowskiej, służąc w ten sposób ochronie praw i wolności obywatelskich. Deklarujemy wsparcie dla ich postępowania.
98 za 7 przeciw 13 wstrzymało

Sprawdź także

Kucie lepszej przyszłości

Re-demokratyzacja jako Budowanie Lepszej Przyszłości John Morijn i sędzia Igor Tuleya  Od czasu przejęcia w Polsce …